Συνθήκες Εργασίας ( Καύσωνας): Απεμπλοκή στρατιωτικών από την εργασία τους την 12Ω μεσημβρινήΕ.Σ.ΠΕ.Ε.Π. - Συνθήκες Εργασίας (Σε Συνθήκες Καύσωνα)

Την 13 Ιουλ 23, τα Γενικά Επιτελεία, με έγγραφά τους απέστειλαν στις Μονάδες και Στρατιωτικές Υπηρεσίες τη (β) σχετική εγκύκλιο, προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν όψει του κύματος καύσωνα που πλήττει τη Χώρα μας.

          Μεταξύ των ως άνω μέτρων περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

          - Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

          - Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

          - Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

          - Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

          - Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δε διαθέτουν κλιματισμό.

          - Οι χώροι εργασίας να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό. Επίσης αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκτάκτων μεταβολών στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό της μετακίνησης μεγάλου αριθμού ατόμων κατά τις θερμότερες ώρες.

          Στο ανωτέρω πλαίσιο της τήρησης των κανόνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει αυστηρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12:00-17:00), όπου αυτό κριθεί κατά περίπτωση απαραίτητο για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης, υπό συνθήκες καύσωνα.

          Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η συμμόρφωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας με τα μέτρα προφύλαξης από τον καύσωνα για το προσωπικό της κρίνεται δυσχερής, καθόσον:

          - Με το (α) σχετικό, καθορίστηκε ότι οι στολές ασκήσεων – εκστρατείας υπ’ αριθμ. 9 και 10 θα φέρονται από το σύνολο των στελεχών των ΕΔ με τα μανίκια μη αναδιπλωμένα. Η δε απαλλαγή του χιτωνίου από τις εν λόγω στολές γίνεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν καλύπτουν όμως το μέτρο του ντυσίματος με ελαφρύ και ανοιχτόχρωμο και πορώδες ρουχισμό. Επιπρόσθετα, ο μάλλινος μπερές, ως κάλυμμα κεφαλής, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις ευεργετικές ιδιότητες ενός καπέλου από υλικό, το οποίο επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής. Τουναντίον, λειτουργεί ως «βραστήρας»!

          - Η απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων οροφής, αλλά και εν γένει μη εγκεκριμένων αντίστοιχων συσκευών σε στρατιωτικούς χώρους, επιδεινώνουν την κατάσταση όπου δεν υπάρχει κλιματιστική συσκευή.

          - Ο πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων της ΣΥ, ο οποίος δε διαθέτει κλιματισμό, επιδεινώνει τις συνθήκες μετακίνησης.

          Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη:

          - Άμεσης και επείγουσας τροποποίησης των θερινών στολών του προσωπικού των ΕΔ, ώστε να καλύπτουν τα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, αλλά και γενικότερα των υψηλών θερμοκρασιών του θέρους.

          - Αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου στόλου οχημάτων, με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία θα καθίστανται ασφαλέστερα.

          - Εφοδιασμού όλων των χώρων εργασίας και παραμονής του στρατιωτικού προσωπικού με κατάλληλα συστήματα ψύξης και θέρμανσης.    

 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να μεταφερθεί η αγωνία και οι προτάσεις της Ένωσής μας στον κ. Υπουργό.

          Επιπρόσθετα και εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη Χώρα μας, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου την Παρασκευή 14 Ιουλ 23, απεμπλακεί το στρατιωτικό προσωπικό από την εργασία του, με λήξη αυτής την 12Ω μεσημβρινή.

          Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

          Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                              

Ο Γεν. Γραμματέας

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571