Ανοίγουν 1.700 νέες θέσεις ΕΠΟΠ στις Ένοπλες ΔυνάμειςΜε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, καθορίζεται ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) που θα καταταχτούν στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2023.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2023, ορίζεται ως εξής:Στρατός Ξηράς - 964 θέσεις
Πολεμικό Ναυτικό - 430 θέσεις
Πολεμική Αεροπορία - 298 θέσεις
Κοινό Νομικό Σώμα - 8 θέσεις

Συνολικά δηλαδή θα προσληφθούν 1.700 νέοι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν το προσεχές διάστημα ανά φορέα πρόσληψης, μέσω ΦΕΚ ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ιστοσελίδες των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα καθορίζονται στις προκηρύξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Proson.gr, οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.
Πώς κατατάσσονται οι ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι ΕΠ.ΟΠ. κατατάσσονται αρχικά ως Στρατιώτες στον Στρατό Ξηράς, ως Σμηνίτες στην Πολεμική Αεροπορία και ως Ναύτες στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι ΕΠ.ΟΠ. αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στον Στρατό, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία. Να σημειωθεί ότι η αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής υπηρεσίας για όσους ΕΠ.ΟΠ. είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τετραετούς δε για όσους δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ

Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον:Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και
Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι’ αυτούς Συμβούλια Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους.
Τι μοριoδοτεί τις προσλήψεις ΕΠΟΠ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Proson.gr στις προκηρύξεις των ΕΠΟΠ μοριοδοτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής:

Επίπεδο καλής γνώσης / Β2 - 50 Μόρια
Επίπεδο πολύ καλής γνώσης / Γ1 - 100 Μόρια
Επίπεδο Άριστης γνώσης / Γ1 - 150 Μόρια

www.proson.gr/