Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι-Απόστρατοι: Μηδενική παρακράτηση στο εισόδημα έως 5.000 ευρώΚαμία παρακράτηση υπέρ του ΕΦΚΑ δεν θα επιβάλλεται στο εισόδημα των εργαζόμενων συνταξιούχων, όταν το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης.

Σήμερα το ύψος της εθνικής σύνταξης μετά την αύξηση διαμορφώνεται σε 413 ευρώ. Επομένως, το ποσό που αντιστοιχεί στο το 12πλάσιο ανέρχεται στο ποσό σε 4.956 ευρώ (413 ευρώ x 12).

Αυτό σημαίνει πως τα εισοδήματα των εργαζόμενων συνταξιούχων μέχρι 4.956 ευρώ το έτος, δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση.

Για το ποσό πάνω από το όριο των 4.956 ευρώθα υπάρξει ένα μικρό πέναλτι της τάξης του 10-15%.

Ο επιπλέον φόρος θα εισπράττεται ετησίως από την ΑΑΔΕ και θα μεταφέρεται στα ταμεία του ΕΦΚΑ ως ανταπόδοση της κατάργησης του 30%.

Με τον τρόπο αυτόν, οι συνταξιούχοι που απασχολούνται θα κερδίσουν από την κατάργηση του πέναλτι του 30% επί της σύνταξής τους και θα επιβαρυνθούν μόνο από μια μικρή παρακράτηση.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας θα φέρει και διάταξη για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020 οι καταβληθείσες εισφορές των εργαζόμενων συνταξιούχων χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Δηλαδή, ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενους συνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στην κύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις όπου γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναστολή της σύνταξης.

Αυτό έως σήμερα δεν είχε ενεργοποιηθεί. Θα ενεργοποιηθεί στο τέλος φθινοπώρου με ρητή διάταξη που θα προβλέπει ότι χρόνος ασφάλισης των εργαζόμενων συνταξιούχων θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης καθώς και της επικουρικής σύνταξής τους.