Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΞ στο βαθμό του Αρχιλοχία-Επιλοχία – Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προαγωγές Μονίμων Υπαξιωματικών» ΑΔΑ: ΨΕ766-ΟΕ2 ΕΔΥΕΘΑ: 100

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 12, 25 και 36 του ν.δ. 445/1974, στο βαθμό του Αρχιλοχία, από την 21-07-2023, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής των τριών (3) ετών στον κατεχόμενο βαθμό, τους παρακάτω Επιλοχίες:...

2. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 12, 25 και 36 του ν.δ. 445/1974, στο βαθμό του Επιλοχία, από την 21-07-2023, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής των δύο (2) ετών στον κατεχόμενο βαθμό, τους παρακάτω Λοχίες:...

Δείτε την σχετική απόφαση
ΨΕ766-ΟΕ2 by enoplos.gr