Σε απόγνωση οι στρατιωτικοί που μετατίθενται στα νησιά


Φέτος, εξαιτίας των διπλών, επαναληπτικών εθνικών εκλογών, η κοινοποίηση των μεταθέσεων έτους 2023 στα στελέχη των ΕΔ καθυστέρησε χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να κοινοποιούνται οι ημερομηνίες υλοποίησης μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ο χρόνος αντίδρασης, μέσα στον οποίο οι μετατιθέμενες οικογένειες καλούνται να "αφήσουν" τα σπίτια τους και να βρουν "νέα", άρα να μετακομίσουν διασχίζοντας όλο το Αιγαίο, περιορίζεται στον ένα μήνα. Αυτός ο μήνας είναι μάλιστα ο Αύγουστος, κατά τον οποίο η τουριστική περίοδος είναι στο peak της και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια δυσεύρετα!

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Προσωπικό – Διοικητικά (Μετακίνηση Μετατιθέμενου Προσωπικού Από και Προς τη Νησιωτική Χώρα)

Κύριε Υπουργέ.

Συνάδελφοί μας, που μετατίθενται, κατά τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ για το έτος 2023, από τη νησιωτική προς την ηπειρωτική Χώρα, επικοινώνη-σαν με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, μεταφέροντας το παράπονο και την αγανάκτησή τους, για το γεγονός ότι  δεν μπορούν να βρουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για καμπίνα και ΙΧΕ αυτοκίνητο όχημα, προκειμένου να μετακινηθούν με τις οικογένειές τους, υλοποιώντας τη μετάθεσή τους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι, αφενός η κοινοποίηση των φετινών μεταθέσεων καθυστέρησε εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων εθνικών εκλογών, αφε-τέρου στον περιορισμένο αριθμό δρομολογίων των ακτοπλοϊκών εταιριών, ιδιαίτερα όσων εξυπηρετούν τα λιμάνια της βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη και Καβάλα).

Για να γίνει αντιληπτή η έκταση και η σοβαρότητα του προβλήματος, συνάδελ-φός μας, έγγαμος με δύο (2) ανήλικα τέκνα που υπηρετεί σε νήσο του ανατολικού Αι-γαίου, τη 17η Ιουλίου 2023 διατάχθηκε να βρίσκεται στη νέα του Μονάδα, σε πόλη της Θράκης μέχρι τις 25 Αυγούστου 2023. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει ακτο-πλοϊκά εισιτήρια και ελλείψει αυτών, αναγκάζεται:

- να μεταφέρει την οικοσκευή με φορτηγό αυτοκίνητο στα μέσα Αυγούστου 2023 στην Καβάλα, συνδυάζοντας άλλη μεταφορική κίνηση της εταιρίας,

- να «στείλει» την οικογένειά του στις 22 Αυγούστου 2023 στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα, ελλείψει καμπίνας, σε «θέση» καταστρώματος, εξαναγκάζοντάς την στην ε-πιπρόσθετη ταλαιπωρία της, μετακινούμενη με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την πόλη της μετάθεσης

- και να μετακινηθεί ο ίδιος την 24η Αυγούστου 2023 στο λιμάνι του Πειραιά, τη μοναδική ημέρα που βρήκε εισιτήριο για τον ίδιο και το αυτοκίνητο, το οποίο κοστίζει σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο για το λιμάνι της Καβάλας. Από τον Πει-ραιά, δε, μέχρι την πόλη μετάθεσης, εξαναγκάζεται, εκτός της ταλαιπωρίας του οδικού ταξιδίου, να καταβάλει και το ποσό που αντιστοιχίζεται στα καύσιμα και στα διόδια για το σύνολο της διαδρομής.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου οι ακτοπλοϊκές εταιρίες να αυξήσουν τα δρομολόγια των πλοίων τους κατά την περίο-δο του Αυγούστου, καθώς το σύνολο των φετινών μεταθέσεων υλοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο αυτού.

Οι κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ και Α/ΓΕ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως με μέριμνά τους εξασφαλίσουν εκ των προτέρων θέση στις α-κτοπλοϊκές εταιρίες για τις/τους μετατιθέμενες/ους στρατιωτικούς αφού καταγράψουν άμεσα τη επιθυμία των ίδιων για μια τέτοια ενέργεια. Θεωρούμε δε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συσταθούν στα ΓΕ γραφεία, που θα είναι επιφορτισμένα να «κλείνουν» από νωρίς εισιτήρια (καμπίνες και οχήματα) για τις/τους μετατιθέμενες/ους στρατιωτι-κούς.
 
Οι κ.κ. βουλευτές και βουλεύτριες του Ελληνικού κοινοβουλίου, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Σ.Ε.Ε.Ν., προς τον οποίο κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τυχόν βούλησή του ή τυχόν άρνησή του κατά την πρόταση ανωτέρω παραγράφων, με δεδομένο μάλιστα της επιδότησης των γραμμών από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο εισφέρουν αδιαλείπτως και βεβαρυμμένα και οι Ελληνίδες - Έλληνες στρατιωτικοί.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητές τους ενέργειες.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνι-σης.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Βάιος Τσαπρούνης                                    Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)                            Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286                                       τηλ. 6932572880