ΕΛ.ΑΣ.: Ποιοι Αστυνόμοι Α και Β προάγονται – Δείτε το ΦΕΚ – Όλα τα ΟΝΟΜΑΤΑΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1873/20.07.2023:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 19 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται... οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπλήρωσης έξι (6) ετών πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό τους, από 22.04.2023, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 43/2023:...

Z. Προάγονται... οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β΄ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ κατ’ εκλογή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, από 19.06.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης δεκατεσσάρων (14) ετών πραγματικής συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού:...

Δείτε την σχετική απόφαση 


Proagtwges Astynomia FEK 20... by enoplos.gr