Σύντομα απόδοση ενός ακόμη C-130 από το ΚΕΑΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Τον περασμένο Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας αναλυτικώς τον προγραμματισμό που έχει γίνει στην συντήρηση των αεροσκαφών τακτικών μεταφορών C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, καταλήγαμε ότι ιδανικώς, «στα μέσα του 2023 αναμένεται διπλασιασμός του δείκτη διαθεσιμότητος στο 26% και αύξηση των ενεργών αεροπλάνων σε 4». Στις 7 Ιουλίου, σε ενημερωμένους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάσθηκαν εικόνες ενός C-130 που εκτελεί δοκιμαστική πτήση και αναγνωρίστηκε ως το C-130H (“741”) που έχει αναλάβει να συντηρήσει το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε παρουσιάσει, το “741” υπολογιζόταν να παραδοθεί τον Απρίλιο, «εφόσον όμως η ΕΑΒ παραδώσει εγκαίρως έλικες, παρελκόμενα κ.ά. που χρήζουν επισκευής». Αποκαλύπτεται ότι καθυστερήσεις σε αυτό το σκέλος, έχουν οδηγήσει στην ανατροπή του χρονοδιαγράμματος κατά μερικούς μήνες. Αιτία της καταστάσεως είναι ότι η ΕΑΒ, λόγω των προβλημάτων προσωπικού που αντιμετωπίζει, έχει χάσει πρακτικώς την δυνατότητα επισκευής – συντηρήσεως των κινητήρων T56, με αποτέλεσμα αυτοί και οι έλικές τους να αποστέλλονται πλέον στο εξωτερικό. Η διαδικασία αυτή δεν κοστίζει μόνο περισσότερο σε χρήμα αλλά και σε χρόνο.