Στρατός Ξηράς: Προκήρυξη προγράμματος υποστήριξης των τροχοφόρων οχημάτων HMMWV και VBLΗ Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα υποστήριξης των τροχοφόρων οχημάτων HMMWV (High-mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) και VBL (Véhicule Blindé Léger). 

Όπως αναφέρει η προκήρυξη κριτήριο της ανάθεσης θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 31η Ιουλίου του 2023. Λεπτομέρειες για τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του προγράμματος δεν αναγράφονται στην προκήρυξη. 

Συνολικά, ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) διατηρεί σε υπηρεσία 242 VBL και 681 HMMWV σε διάφορες διαμορφώσεις και για διάφορες αποστολές.