Πολεμική Αεροπορία: Εξετάζει την προοπτική αγοράς των μισθωμένων ισραηλινών UAV Heron Mk.2 και ενίσχυσης του στόλου με επιπλέον συστήματαΤο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι στις 18 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση εκπροσώπων της ισραηλινής IAI (Ιsrael Aerospace Industries) με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων επί της συνέχισης χρήσης των μισθωμένων UAV Heron Mk.2, υπό τη Διακρατική Συμφωνία Σ.010Γ/20, το ενδεχόμενο της απόκτησης επιπλέον ικανοτήτων, καθώς και η ενημέρωση της εταιρείας σχετικά με τις απαιτήσεις της ΠΑ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

 Όπως μάθαμε, η ΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς των μισθωμένων Heron Mk.2, στο τέλος της περιόδου εκμίσθωσης, καθώς και της ενίσχυσης του στόλου με επιπλέον UAV του ίδιου τύπου. Ωστόσο, δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα ούτε έχει διευκρινιστεί ο επιπλέον αριθμός των Heron Mk.2 που επιθυμεί να αποκτήσει η ΠΑ. Αμφότερα τα ζητήματα είναι συνάρτηση των διαθέσιμων κονδυλίων.