ΥΠ.ΟΙΚ.: Αντί νέου μισθολόγιου στις ΕΔ χορηγούνται αυξήσεις από 01.01.2024–Τι απαντά και ο ΥΠΕΘΑΦωτο: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI - Πηγή: militaire.gr

Δείτε παρακάτω απαντήσεις του ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΘΑ σε αναφορά Κοινοβουλευτικού Ελέγχου σχετικά με το Νέο Μισθολόγιο ΕΔ:

1. Απάντηση ΥΠΟΙΚ (Α. Π.: 122945 ΕΞ 2023 23/08/2023)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 64/28.7.2023 Αναφορά 

Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 64/28.7.2023 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α΄ 74) μεταρρυθμίστηκε το μισθολογικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 127 του εν λόγω νόμου καθορίζονται ο βασικός μισθός καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω στελέχη.

Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Γ΄ του ν.5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» χορηγούνται αυξήσεις, μεταξύ άλλων και στην ανωτέρω κατηγορία προσωπικού, από 01.01.2024 οι οποίες αφορούν το ύψος του βασικού μισθού, της οικογενειακής παροχής, του επιδόματος θέσης ευθύνης, του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας καθώς και του επιδόματος που χορηγείται στα εν λόγω στελέχη που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. Απάντηση ΥΕΘΑ Ν. Δένδια (Φ.900α/4004/18944 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2023):

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 64/28-07-2023 της Βουλής των Ελλήνων 

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το αντικείμενο του θέματος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπό την έννοια ότι η ακολουθούμενη δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), το οποίο την εξειδικεύει με νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ επιδιώκει από πλευράς του τη ρεαλιστική ρύθμιση των ζητημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εξαντλώντας για την επίλυσή τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αποκατάσταση αδικιών. Προς τούτο αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, προκειμένου να μη διαψεύδονται οι προσδοκίες του προσωπικού στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ απέστειλαν προτάσεις νομοθετικής βελτίωσης των διατάξεων του ν. 5045/2023 (Α΄ 136).

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική και φυσική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο και την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται ανεξαιρέτως, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών από τα Γενικά Επιτελεία, αλλά και όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ