Νέο μισθολόγιο για τις ΕΔ-Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού-Στεγαστικό στρατιωτικώνΤο Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων σε έγγραφο του θέτει το ερώτημα για το νέο μισθολόγιο των ΕΔ:

Προς : Υπουργό Οικονομικών, ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ

Κοιν. : Γ.Γ. ΥΕΘΑ, Βουλευτές ΒτΕ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ,

Μ.Μ.Ε

Θέμα: Οικονομικά ( Μισθολόγιο ΕΔ)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως ΣΟΕΔ (Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων), μετά την παρουσίαση στη διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών, του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του Εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της Οικογένειας», διαπιστώσαμε ότι εμπεριέχονται άρθρα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τις οικογένειες τους και θα θέλαμε να εκφράσουμε τις απόψεις των μελών μας.

Στόχος της επιστολής μας είναι να εκφραστεί εποικοδομητικά η αγωνία όλων μας, μεταφέροντας την πραγματική εικόνα της κατάστασης της στρατιωτικής οικογένειας, του στρατιωτικού νοικοκύρη.

Το εισόδημα των στρατιωτικών τα τελευταία χρόνια και παρά την έξοδο μας από τα μνημόνια παραμένει αμετάβλητο ως ποσό από τις περικοπές των μνημονίων. Η ενεργειακή κρίση και η αυξανόμενη ακρίβεια των αγαθών, συνέβαλαν στην αισθητή υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου.

Ως γνωστόν ο συγκεκριμένος εργασιακός χώρος, διέπετε από υποχρεωτικές διατασσόμενες μεταθέσεις , ανά περίπου 3 χρόνια, με αποτέλεσμα την συχνή εναλλαγή του τόπου διαμονής. Θεωρούμε ότι γνωρίζετε, αλλά εμείς οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εύρεση κατοικίας πλέον, εκτός από δυσβάστακτο κόστος είναι και πολύ δύσκολη. Συγκεκριμένα, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης οικημάτων (AirBnBκλπ), έχουν συμβάλει σημαντικά στην αδυναμία εύρεσης κατοικίας, λόγω της μείωσης διαθέσιμων οικημάτων για μακροχρόνια μίσθωση και του υψηλού κόστους ενοικίων των διαθέσιμων εξ αυτών. Ενδεικτικά μία οικεία 85 τ.μ., για τετραμελή οικογένεια :

Α. Στην περιοχή της Αττικής ανέρχεται το κόστος από 600 έως 800€

Β. Στην Κεντρική – Ηπειρωτική Ελλάδα από 400 έως 600 €

Γ. Στη νησιωτική χώρα (λόγω του τουρισμού) οι τιμές είναι απαγορευτικές.

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ αποτελούν αποπνικτική κατάσταση για τις οικογένειες μας. Δεν γινόμαστε δραματικοί, αποτελεί όμως πραγματικότητα η μη επάρκεια των μηνιαίων αποδοχών μας.

Με χαρά προεκλογικά ακούσαμε τον πρωθυπουργό της Χώρας, αναγνωρίζοντας την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν υποσχέθηκε νέο μισθολόγιο με εφαρμογή από 1-1-2024.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, χωρίς να θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, δίνεται μια οριζόντια αύξηση των 70 € ( μεικτά ) και κάποιες μικρές σε οικογενειακά επιδόματα. ΤΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το Σωματείο μας, θέτει τα παρακάτω ερωτήματα:

Α. Θα υπάρξει νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλές Δυνάμεις από 1-1-2024 όπως ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ;

Β. Θα δοθεί άμεση λύση για την εξεύρεση κατοικίας και της αντιμετώπισης του κόστους ενοικίου;

Γ. Σκοπεύετε να προβείτε στην επαναφορά του 13-14ου μισθού όπως κατ΄ επανάληψη έχει ζητήσει το σωματείο μας στο παρελθόν, μετά την έξοδο μας από τα μνημόνια, όπως ισχύει στο ιδιωτικό τομέα ;

ΥΠΕΘΑ: Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το αντικείμενο του θέματος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπό την έννοια ότι η ακολουθούμενη δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), το οποίο την εξειδικεύει με νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ επιδιώκει από πλευράς του τη ρεαλιστική ρύθμιση των ζητημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εξαντλώντας για την επίλυσή τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αποκατάσταση αδικιών. Προς τούτο αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, προκειμένου να μη διαψεύδονται οι προσδοκίες του προσωπικού στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ απέστειλαν προτάσεις νομοθετικής βελτίωσης των διατάξεων του ν. 5045/2023 (Α΄ 136).

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική και φυσική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο και την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται ανεξαιρέτως, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών -2-

μελετών από τα Γενικά Επιτελεία, αλλά και όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

ΥΠ.ΟΙΚ.: Σε απάντηση της υπ ́αριθμ. πρωτ. 64/28.7.2023 Αναφοράς που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το Κεφάλαιο Β ́ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ ́ του ν.4472/2017 (Α ́ 74) μεταρρυθμίστηκε το
μισθολογικό καθεστώς, μεταξύ άλλων, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της
αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων. Ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων
125 και 127 του εν λόγω νόμου καθορίζονται ο βασικός μισθός καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα
που καταβάλλονται στα ανωτέρω στελέχη.
Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Α ́ του Μέρους Γ ́ του ν.5045/2023
(Α ́ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας -
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» χορηγούνται αυξήσεις, μεταξύ άλλων και στην
ανωτέρω κατηγορία προσωπικού, από 01.01.2024 οι οποίες αφορούν το ύψος του βασικού μισθού, της
οικογενειακής παροχής, του επιδόματος θέσης ευθύνης, του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας
καθώς και του επιδόματος που χορηγείται στα εν λόγω στελέχη που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών
ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου καθώς και στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και
Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης,
εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική
κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.