ΥΠΕΘΑ: Έρχεται τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότησης ΕΠ.ΟΠ.Απάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 221/26-07-2023) με θέμα:«Tροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότησης ΕΠΟΠ»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω ότι η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ΕΠ.ΟΠ. βρίσκεται σε στάδιο επιτελικής επεξεργασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ