Ο ΥΠΕΘΑ Ν. Δένδιας για τους χρόνους προαγωγής των αξιωματικών"Οι προαγωγές, πλέον, με τον ν.3883/2010 και λόγω κοινών σταθερών χρόνων παραμονής σε κάθε βαθμό, εξομαλύνθηκαν ή πρόκειται να εξομαλυνθούν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, τα Γενικά Επιτελεία εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το ισχύον νομικό πλαίσιο, ενώ τυχόν τροποποίηση αυτού δύναται να εξεταστεί κατόπιν εμπεριστατωμένης επιτελικής επεξεργασίας και εισήγησης". 

Αυτά διευκρίνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα "Βαθμολογική αδικία αξιωματικών αποφοίτων Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) τάξεων 1994 έως 2003".

Παράλληλα ο κ. Δένδιας υπενθύμισε τα εξής :

- Όλοι οι αξιωματικοί για θέματα σταδιοδρομικής εξέλιξης υπάγονταν στον ν.2439/1996 (Α΄219) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3883/2010 (Α΄167), που επέφερε αλλαγές στους χρόνους προαγωγής σε κάθε βαθμό ανεξαρτήτως προέλευσης. Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί προέλευσης ΣΑΝ, τάξεων 1994 έως 2003, προήχθησαν στο βαθμό του Λοχαγού, όταν συμπλήρωσαν 6 έτη, στο βαθμό του Υπολοχαγού (9 έτη υπηρεσίας ως αξιωματικού), ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ως αξιωματικοί που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο παραμονής στο βαθμό τους, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996. 

Επιπρόσθετα, το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο εισήγαγε και την απαγόρευση προαγωγών συγκεκριμένων κατηγοριών αξιωματικών Σωμάτων, όπως οι απόφοιτοι ΣΑΝ, πριν την έναρξη προαγωγών στον αντίστοιχο βαθμό των αξιωματικών Όπλων του ΣΞ, Μαχίμων του ΠΝ και Ιπταμένων της ΠΑ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος αξιωματικοί.

- Με την αλλαγή του προϊσχύσαντος θεσμικού πλαισίου από την έναρξη ισχύος του ν.3883/2010, καταργήθηκαν οι ανωτέρω περιορισμοί, οι οποίοι δημιούργησαν διαφοροποιήσεις στους χρόνους προαγωγής των αξιωματικών αποφοίτων ΣΑΝ σε σχέση με άλλους αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΕΙ (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)", κατέληξε.