Μισθολογική αντιστοίχιση των Αξιωματικών Ε.Μ.Θ. με τον βαθμό που νομοθετήθηκε
Απάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 136/19-07-2023) με θέμα:«Μισθολογική αντιστοίχιση των Αξιωματικών Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τον βαθμό που νομοθετήθηκε»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Καταρχάς, το αντικείμενο του θέματος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπό την έννοια ότι η ακολουθούμενη δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ).

Το ΥΠΕΘΑ, ωστόσο, από πλευράς του επιδιώκει, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης τυχόν αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών. Προς τούτο, αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας, εντούτοις, η πολιτική που θα εφαρμοσθεί εμπίπτει, σε κάθε περίπτωση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠ.ΟΙΚ.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, είχαν υποβάλλει προτάσεις νομοθετικής βελτίωσης των διατάξεων του ν.5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του Εισοδήματος των Μισθωτών, των Νέων και της Οικογένειας» προ ψηφίσεως του, σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της νέας βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ με το μισθολογικό τους καθεστώς, στις ανωτέρω προτάσεις συμπεριλήφθηκε, μεταξύ άλλων, και το θέμα της μισθολογικής αποκατάστασης των ΕΜΘ και η διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων βαθμών λοιπών Κλάδων, πλην όμως, αυτή δεν τελεσφόρησε και, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο ΥΠ.ΟΙΚ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ