Ασφάλεια Υγείας Προσωπικού στην Εκτέλεση Υπηρεσίας ΔασοπροστασίαςΤης Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΕΣΠΕΛ 

ΘΕΜΑ:    Ασφάλεια Υγείας Προσωπικού (Συμμετοχή Προσωπικού στην Εκτέλεση   Υπηρεσίας Δασοπροστασίας)

1. Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον υφιστάμενο υψηλό δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, έχει διαταχθεί η καθημερινή εκπομπή περιπόλων δασοπροστασίας με προσωπικό επάνδρωσης, από Μονάδες της Φρουράς. 

2. Η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιείται με οχήματα Στρατιωτικού τύπου, τα οποία δεν διαθέτουν τις ανάλογες προδιαγραφές (κλιματισμό) που απαιτούν οι περιστάσεις, με αποτέλεσμα την διαπίστωση θερμικού αποτυπώματος άνω των 45ο C στο εσωτερικό της καμπίνας που επιβαίνει το προσωπικό και ως επακόλουθο τις ελλιπείς προϋποθέσεις εκτέλεσης της αποστολής αλλά και τον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης θερμοπληξίας στελέχους.

3. Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διάθεσης κατάλληλου κλιματιζόμενου οχήματος πολιτικού τύπου (που «εκμεταλλεύεται» η υπηρεσία) για την κάλυψη αναγκών περιπόλων δασοπροστασίας, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η υγεία του προσωπικού μας. 

4.      Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.