Ο ΥΦΕΘΑ απαντά για την έλλειψη μέριμνας στο προσωπικό που συμμετέχει στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Κεφαλογιάννη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 222/26-07-2023) με θέμα: «Έλλειψη μέριμνας για τους στρατιώτες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που συνδράμει στην πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, διατίθεται στο πλαίσιο των διαλαμβανομένων στα σχέδια εκτάκτων αναγκών ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ του ΓΕΕΘΑ, βάσει του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Συναφώς, οι περιπολίες επιτήρησης και η στελέχωση των πυροφυλακίων πραγματοποιούνται σε οκτάωρες βάρδιες και εκπέμπονται, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έκδοσης αντίστοιχων διαταγών, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ανωτέρω σχέδιο εκτάκτων αναγκών.

Επιπλέον, οι μετακινήσεις του προσωπικού εκτελούνται με υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ελέγχονται για τη λειτουργική τους κατάσταση, ενώ μέρος του στόλου των οχημάτων έχει πρόσφατα ανανεωθεί με σύγχρονα μέσα.

Περαιτέρω, η στολή που φέρει το προσωπικό είναι εκείνη που προβλέπεται από τις καθοριζόμενες διαταγές, και συγκεκριμένα, οι στολές ασκήσεων - εκστρατείας φέρονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εν λόγω αποστολής.

Με μέριμνα των Μονάδων που εκπέμπουν τις περιπόλους, ελέγχονται ο ιματισμός, η υπόδηση, η εξάρτυση, τα μέσα επικοινωνιών, τα τρόφιμα και οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Εν προκειμένω, το προσωπικό που συμμετείχε στην κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική, μετακινήθηκε με λεωφορεία που διαθέτουν κλιματισμό, ενώ δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα ως προς την σίτισή τους και την δωρεάν χορήγηση ποσίμου ύδατος.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προκειμένου να παρέχεται πραγματική και ουσιαστική μέριμνα στο προσωπικό των ΕΔ, που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε στην πρόληψη είτε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, ενώ σημειώνεται ότι δεν έχει εισέτι υποβληθεί καμία αναφορά προσωπικού, που να αναφέρεται σε ελλείψεις στην υποστήριξη ή στον εξοπλισμό του εμπλεκόμενου προσωπικού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ