Στα κάγκελα οι στρατιωτικοί με τις εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Αναβάθμισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Στρατιωτική Θητεία
 
Κύριε υπουργέ,
Το ΔΣ του Πανελλήνιου Σωματείου Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έχει γίνει κοινω-νός πολλών παραπόνων μελών του γιατί την ώρα που μονίμως οι απαντήσεις σε κάθε αίτημα των στρατιωτικών είναι περίπου οι ίδιες και συγκεκριμένα πως το ΥΠΕΘΑ «λαμ-βάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται από διαφόρους Φορείς, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, επί τη βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας», έκπληκτα τα μέλη μας ανάγνωσαν στον τύπο, έντυπο και ψηφιακό, πως θα μοιραστούν 10.000 τάμπλετ στους στρατεύσιμους με συνολικό κόστος της Δράσης 2.2.14 (16826) τα 56.763.692,00ευρώ  και μάλιστα ένα μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για «ενέργειες προβολής και δημοσιό-τητας του έργου». Μας ρωτούν λοιπόν και ειλικρινά δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε απάντηση:

1. Τι κόστος θα έχει το κάθε τάμπλετ;

2. Ποιο το νόημα και ο σκοπός προβολής και δημοσιότητας του Έργου; Κα-λύπτεται κάποια υπηρεσιακή ανάγκη με αυτό; Αυξάνεται μήπως η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων;

3. Σε ποιους εν τέλει θα προβάλει το έργο και ποια οφέλη περιμένει να έχει από αυτούς το ΥΠΕΘΑ;

Επειδή όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρουν τα μέλη μας, οι στρατεύσιμοί μας δεν ετοιμάζονται για «πυρηνικοί φυσικοί» και στο «Πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων στη στρατιωτική θητεία» δεν είναι δυνατόν να δεσμεύονται τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά όταν για επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες τα κονδύλια που διατίθενται δυστυχώς δεν επαρκούν, μας παρακαλούν να σας υπενθυμίσουμε πως:

1. Δεν έχει επιστρέψει ο 13ος και 14ος μισθός αν και έχουμε εδώ και σειρά ετών εξέλθει από τις «μνημονιακές» υποτίθεται δεσμεύσεις.

2. Το νέο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών που προεκλογικά διέρρεαν οι «γνωστοί κύκλοι» ότι θα ισχύσει από 1-1-2024 με αυξήσεις άνω του 20%, πολύ φοβό-μαστε ότι εγκαταλείφθηκε και σίγουρα δεν μας καλύπτουν οι όποιες «παροχές» δόθηκαν με το προσφάτως ψηφισμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Συνεχίζουν τα στελέχη των ΕΔ να αποζημιώνονται για πολύ λιγότερες ώ-ρες νυχτερινής εργασίας από όσες εργάζονται και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι λόγω περιορισμών που επιπλέον υφίστανται εξαιρούνται ακόμα και αυτών των αποζημιώσε-ων κάτι που δεν ισχύει για τους συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας όπου και πλη-ρώνονται όλες τις ώρες χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

4. Συνεχίζουν πολλές ειδικότητες των ΕΔ να μην έχουν εισέλθει στα «Βαρέα και Ανθυγιεινά» επαγγέλματα όταν ακριβώς για τις ίδιες εργασίες οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες χαίρουν σειράς ευνοϊκών μέτρων. 

5. Οι συνάδελφοι του θεσμού προέλευσης ΕΜΘ συνεχίζουν ως Αξκοί να μην πληρώνονται ανάλογα με το βαθμό που φέρουν αλλά με υποδεέστερο, με ότι αυτό συ-νεπάγεται για το μισθό τους αλλά και αργότερα για τη σύνταξή τους.

6. Οι συνάδελφοι του θεσμού προέλευσης ΕΠΟΠ κινδυνεύουν συμπληρώ-νοντας το 50ο έτος της ηλικίας τους να βρεθούν εκτός στρατεύματος χωρίς δικαίωμα σύνταξης.

Επειδή από ότι τελικώς αποδεικνύεται «λεφτά υπάρχουν στο ΥΠΕΘΑ» θα ήταν πιστεύουμε ιδιαίτερα χρήσιμο να κοστολογηθούν τα ανωτέρω αιτήματά μας ώστε να μπορεί αντικειμενικά ο οποιοσδήποτε να κρίνει  αν τελικά όσα διεκδικούν οι στρατιωτικοί είναι δίκαια ή υπερβολικά και παράλληλα να μπορούν να τα συγκρίνουν με τη σκοπιμό-τητα και τα οφέλη που θα προκύψουν για τη μαχητική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων από την καταβολή κονδυλίων ύψους 56.763.692,00ευρώ για αγορά 10.000τάμπλετ στους στρατευσίμους, προβολής του εν λόγου έργου κτλ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Παρακαλούνται οι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων στους οποίους και κοινο-ποιείται εν λόγω έγγραφο για ενέργειες κατά κρίση τους.

           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Χαριτίδης Χαρίτων       Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                      6983-505524