Σύνταξη: Πρόσθετος μισθός στους ένστολους-Τι συμβαίνει με την μάχιμη πενταετίαΑύξηση σύνταξης ή προαγωγή σε υψηλότερο βαθμό με καλύτερο μισθό κρύβει η εφαρμογή των νέων διατάξεων για την επέκταση της «μάχιμης 5ετίας» σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μόνιμους, με θητεία ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Λεπτομέρειες και οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του νόμου 4997/2022 δίνει η πολυσέλιδη εγκύκλιος που εξέδωσε πρόσφατα ο ΕΦΚΑ (14/8/2023), την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος».

Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4997/2022 η δυνατότητα για υπολογισμό χρόνου υπηρεσίας ως 5 έτη στο διπλάσιο που ισχύει για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επεκτάθηκε και στα επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη, καθώς επίσης και στα στελέχη που υπάγονται στην ασφάλιση άλλων Ταμείων του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ).

Επέκταση

Στις νέες κατηγορίες που μπορούν να κάνουν χρήση της έξτρα 5ετίας υπάγονται μεταξύ άλλων οι συνοροφύλακες, με θητεία ή με σύμβαση, καθώς και οι ειδικοί φρουροί. Δικαίωμα εξαγοράς του χρόνου υπηρεσίας τους στο διπλάσιο έχουν και άλλες ειδικότητες, όπως οι γιατροί και διασώστες αεροδιακομιδής του ΕΚΑΒ, αλλά και πολιτικοί υπάλληλοι.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι, ειδικά για τα Σώματα Ασφαλείας, ο διπλάσιος χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί και για βαθμολογική – μισθολογική προαγωγή.

Χρόνος υπηρεσίας

Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 23 του ν. 4997/2022 στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών (Π.Δ. 169/2007), αυξημένος στο διπλάσιο και συντάξιμος λογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε ή διανύεται:

* σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων,

* σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,

* σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος,

* σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι ένα μήνα ανά έτος.

Δεν αναγνωρίζεται διπλάσιος χρόνος για χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υπηρετούντες έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή πρόσκαιρη παύση.

Δεν προβλέπεται δικαίωμα αναγνώρισης της «5ετίας» πριν συμπληρωθεί η 25ετία πραγματικής υπηρεσίας από τους υπηρετούντες σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, όπως και στην περίπτωση που συνταξιοδοτηθούν πριν από τη συμπλήρωση 25 ετών.

Ο χρόνος υπηρεσίας που λογίζεται στο διπλάσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 5 έτη.

Εισφορές

Εισφορές για την αναγνώριση της 5ετίας καταβάλλουν όλοι οι στρατεύσιμοι-διορισθέντες από 1ης/10/1990. Οι εισφορές αντιστοιχούν στο διπλάσιο της εισφοράς κλάδου σύνταξης και είναι 6,67%x2, δηλαδή 13,33%.

Ως βάση υπολογισμού των διπλών εισφορών (13,33%) για την έξτρα 5ετία των στρατιωτικών ορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές που ισχύουν κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία. Αν είχε προηγηθεί δήλωση περί μη παρακράτησης της διπλής εισφοράς, τότε η αναγνώριση γίνεται με την ίδια εισφορά μεν (13,33%) αλλά υπολογισμένη στο μισθό που έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους και το κόστος θα καταβάλλεται εφάπαξ.

Για τον διπλάσιο χρόνο των εν ενεργεία μόνιμων, επί θητεία ή επί συμβάσει στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, οι εισφορές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου. Αν δεν λαμβάνεται τέτοια αποζημίωση, οι εισφορές υπολογίζονται επί της αποζημιώσεως που θα λάμβαναν εάν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου.

Το κόστος

Το κόστος της αναγνώρισης των 5 έξτρα ετών για τα Σώματα Ασφαλείας δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Στις Ενοπλες Δυνάμεις η αναγνώριση γίνεται με επιπλέον εισφορά 6,67% επί του μισθού. Για παράδειγμα, με μισθό 1.500 ευρώ, η αναγνώριση της έξτρα 5ετίας κοστίζει 6.000 ευρώ.

Αν πρόκειται για πολιτικούς ή στρατιωτικούς υπαλλήλους διορισμένους έως 30/9/1990, η αναγνώριση του χρόνου της υπηρεσίας τους στο διπλάσιο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία εξακολουθεί να γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών.

Διαδικασία

Για την έξτρα 5ετία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα τη σχετική αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση με την οποία θα ζητείται η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, έως και μία πενταετία, αυξημένου στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από την υπηρεσία του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση στην υπηρεσία του περί ΜΗ καταβολής αυξημένων εισφορών στο διπλάσιο.
Βεβαίωση καταβολής εισφορών αυξημένων στο διπλάσιο κατά την αιτούμενη χρονική περίοδο, η οποία θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τον εργοδότη.

Σύνταξη: Δικαίωμα για βαθμό ή συνταξιοδότηση στα Σώματα Ασφαλείας

Για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των 5 ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, δηλαδή ως χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω στελέχη μπορούν να πάρουν σύνταξη, για παράδειγμα με 40 αντί 35 έτη, αν αξιοποιήσουν την 5ετία ως συντάξιμο χρόνο, ή να βγουν στη σύνταξη με 35ετία αλλά με το βαθμό και το μισθό που θα είχαν αν έμεναν για 5 επιπλέον έτη, αν επιλέξουν την αναγνώριση του χρόνου για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για παράδειγμα, ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει συμπληρώσει 35 έτη μπορεί να αξιοποιήσει την έξτρα 5ετία με δύο τρόπους:

1 Για να συνταξιοδοτηθεί με 40ετία και να πάρει σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 50% αλλά επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει με το βαθμό της 35ετούς υπηρεσίας του. Σε αυτή την περίπτωση, αν οι συντάξμες αποδοχές του στην 35ετία είναι 2.000 ευρώ, θα πάρει με σημερινά δεδομένα εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ και ανταποδοτική 1.000 ευρώ, δηλαδή 1.413,76 ευρώ σύνολο μικτά.

2 Για να προσμετρηθεί η 5ετία στην υπηρεσιακή του εξέλιξη και να συνταξιοδοτηθεί με το βαθμό και το μισθό που θα είχε στη 40ετία αλλά με το ποσοστό αναπλήρωσης της 35ετίας. Σε αυτή την περίπτωση θα βγει με υψηλότερο μισθό στη σύνταξη αλλά με ποσοστό αναπλήρωσης μικρότερο από της 40ετίας. Αν οι συντάξιμες αποδοχές του με τη μισθολογική και βαθμολογική του εξέλιξη στα 40 έτη είναι 2.900 ευρώ, τότε η μεν εθνική σύνταξη θα βγει στα 413,76 ευρώ, η δε ανταποδοτική στα 1.495,13 ευρώ.

Σύνταξη: Σε ποιες κατηγορίες επεκτείνεται το μέτρο

Στα Σώματα Ασφαλείας, η αναγνώριση της 5ετίας επεκτείνεται στις εξής κατηγορίες:

*Στους υπηρετούντες συνοροφύλακες με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 17 του ν. 4647/2019) που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια ανανεούμενη θητεία. Ο χρόνος της υπηρεσίας τους υπολογίζεται στο διπλάσιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει (με διαδοχικές ανανεώσεις) 25ετή υπηρεσία και δεν έχουν παραιτηθεί πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους.

*Στους υπηρετούντες συνοροφύλακες 5ετούς διάρκειας στην Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 2 του ν. 2622/1998). Μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί, και επομένως ο χρόνος της θητείας τους, ή μέρος αυτής, είναι δυνατό να υπολογισθεί στο διπλάσιο.

*Στους υπηρετούντες ειδικούς φρουρούς στην Ελληνική Αστυνομία (άρθρο 9 του ν. 2734/1999), οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, και αποκτούν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν στο διπλάσιο μία 5ετία, εφόσον συμπληρώσουν 25 χρόνια υπηρεσίας.

Δικαίωμα αναγνώρισης μίας επιπλέον 5ετίας έχουν και πολιτικοί υπάλληλοι των υπουργείων Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης που υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες (περισυλλογή, επεξεργασία, καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών κ.λπ.), εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας στις ειδικότητες αυτές.

Διασώστες

Επίσης, ο χρόνος υπηρεσίας των ιατρών και διασωστών που απασχολούνται στην αεροδιακομιδή ασθενών του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξή τους, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν 30 ώρες πτήσης.

Διπλάσιος λογίζεται και ο χρόνος των στρατιωτικών που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθαρίσεως ξηρός ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, καθώς και του αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και το προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων.

Κώστας Κατίκος

ΠΗΓΗ eleftherostypos.gr