Κενές Θέσεις στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

Για τρίτη χρονιά φέτος, παρατηρείται το φαινόμενο να μένουν κενές εκατοντάδες θέσεις εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό που μάλιστα με έκπληξη διαπιστώνουμε, είναι ότι οι κενές θέσεις δεν οφείλονται αποκλειστικά στη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ), ο συντελεστής της οποίας μειώθηκε για το έτος 2023, αλλά κυριότερα στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τη νέα γενιά.

Αν και μέχρι σήμερα ζητούσαμε την κατάργηση της ΕΒΕ για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές, φαίνεται ότι από μόνο του αυτό το μέτρο δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, οι οικονομικές προοπτικές της επαγγελματικής πορείας ενός νέου στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνάρτηση με την οπισθοδρομική αντιμετώπισή του ως εργαζόμενο από την Πολιτεία (μη αποζημίωση υπερεργασίας, μειωμένη αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης, ελλιπής ασφάλεια στην εργασία, μη αναγνώριση των πτυχίων των παραγωγικών σχολών, υπαναχώρηση σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εμπλοκή στρατιωτικών σε πάσης φύσεως κενά του κρατικού μηχανισμού, κ.ο.κ.) αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες επιλογής «στρατιωτικής καριέρας». Φαίνεται ότι η αγάπη για την πατρίδα από μόνη της δεν αρκεί σε έναν νεαρό, εφοδιασμένο με όλα τα εχέγγυα, υποψήφιο επιστήμονα να διαλέξει τη «στρατιωτική οικογένεια».

Κατόπιν των παραπάνω και εφόσον είναι επιθυμητό οι παραγωγικές σχολές των ΕΔ να βελτιώνουν το επίπεδό τους, θα πρέπει να προβείτε σε μεγάλες και γενναίες τομές, όσο αφορά τον παράγοντα προσωπικό, με ειλικρινή διάλογο με τα συνδικαλιστικά σωματεία των εν ενεργεία στρατιωτικών, για τον οποίο βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την αρμοδιότητά τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Μαυρίδης Βασίλειος
ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)
6976949994                                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

Γκούσκος Νεκτάριος
Ανθλγός (ΥΓ)
6955688571