Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότησης ΕΠΟΠΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΜΠΙΑΓΚΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότησης ΕΠΟΠ

Με ερώτησή του με τίτλο «Τροποποίηση ορίων ηλικίας αποστρατείας και συνταξιοδότηση ΕΠΟΠ» προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, ο Βουλευτής Κέρκυρας και κοινοβουλευτικός υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης, προτείνει νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα παραμονής στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους από τους Επαγγελματίες Οπλίτες το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής, στην ερώτησή του, επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), σε αντίθεση μάλιστα με ότι ισχύει για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), υποχρεούνται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους το αργότερο στην ηλικία των 50 ετών, αν και προσλήφθηκαν για 35ετή θητεία. Όπως αναφέρει ο κ. Μπιάγκης, σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς τη θέλησή τους, επιδρά καθοριστικά στην οικονομική κατάσταση των εν λόγω στελεχών και των οικογενειών τους, ενώ αποδυναμώνει το παραγωγικό έργο του στρατεύματος, στερώντας το από τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες των ΕΠΟΠ, που είναι σημαντικές για εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Δεδομένου ότι η σχετική διάταξη θέσπισης ηλικιακών ορίων τέθηκε σε ισχύ περίπου 30 χρόνια πριν την θεσμοθέτηση της κατηγορίας των ΕΠΟΠ, ο Βουλευτής προτείνει κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, στη βάση σχετικής τροπολογίας που είχε καταθέσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής, μεριμνώντας για την δυνατότητα παραμονής στο στράτευμα και μετά την ηλικία των 50 ετών, για όσους ΕΠΟΠ το επιθυμούν και μέχρι την συμπλήρωση των αναγκαίων συντάξιμων χρόνων υπηρεσίας, στο πλαίσιο του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από την Πολιτεία.