ΓΕΣ: Αυτοί είναι οι νέοι Λοχαγοί-Υπολοχαγοί – Δείτε το ΦΕΚΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2130/24.08.2023:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18.08.2023 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 3883/2010 και του ν. 4494/2017:

Προάγονται σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 του ν. 3883/2010:

α. Σε Λοχαγοί κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Υπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 26.06.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

δ. Σε Υπολοχαγοί κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Ανθυπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 21.06.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:


FEK 2023 Tefxos G 02130 Neo... by enoplos.gr