Στρατός: Αυτές τις αλλαγές ετοιμάζει το ΠεντάγωνοΣτρατός: Στον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής θητείας μέσω του προγράμματος στοχεύει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρουν τα Παραπολιτικά, σκοπός είναι μέσα από την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, την πλήρη εκμετάλλευση της τεχνολογίας και τη σύνδεση του χρόνου της θητείας να μη θεωρείται από τους στρατεύσιμους χάσιμο χρόνου, αλλά μια ευκαιρία για να λάβουν περαιτέρω εκπαίδευση και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Μάλιστα, με το πέρας της θητείας τους θα έχουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετέπειτα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Άλλωστε, αυτός είναι και ο πρώτος πυλώνας του νέου προγράμματος. Όμως, παράλληλα θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα οριζόντιων και κάθετων δεξιοτήτων.

Αρχικά, θα επιδιωχθεί να εξοικονομηθεί χρόνος από την εκπαίδευση επί του πεδίου, αξιοποιώντας τα νέα μέσα για τη διδακτέα ύλη των στρατιωτικών αντικειμένων και με εξέταση των οπλιτών επί των θεωρητικών αντικειμένων.

Ταυτόχρονα, οι οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν το σύνολο των οπλιτών, με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διαχείρηση έκτακτων αναγκών, ενώ εξετάζεται και η εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών κ.α

Ο τρίτος πυλώνας του νέου προγράμματος θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, με τους στρατεύσιμους να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Κέντρ Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία είναι έτοιμα και μένει μόνο να λειτουργήσουν.

Μάλιστα, η εκπαίδευση των στρατεύσιμων θα συνδέεται και με τα ΙΕΚ.