Δένδιας: Οι Οικονομικές Απολαβές Στρατιωτικών θα προσαυξηθούν από 01/01/24 – Τι είπε για ένταξη OBA στα ΜΚΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το αντικείμενο του θέματος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπό την έννοια ότι η ακολουθούμενη δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ επιδιώκει από πλευράς του τη ρεαλιστική ρύθμιση των ζητημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εξαντλώντας για την επίλυσή τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αποκατάσταση αδικιών. Προς τούτο αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, προκειμένου να μη διαψεύδονται οι προσδοκίες του προσωπικού στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ απέστειλαν προτάσεις περαιτέρω νομοθετικής βελτίωσης των διατάξεων του ν.5045/2023 (Α΄136), αναφορικά με τις αποδοχές των στελεχών και των σπουδαστών των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, των οποίων οι αποδοχές θα προσαυξηθούν από 01 Ιανουαρίου 2024.

Εκτός των ανωτέρω, με το άρθρο 91 του ν.5036/2023 (Α΄77) αναπροσαρμόστηκε η ένταξη των ΟΒΑ στα μισθολογικά κλιμάκια του ν.4472/2017 (Α΄74), αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ σε υψηλά επίπεδα.

Ανάλογη τροπολογία σχετικά με το αίτημα της χορήγησης αποζημίωσης EUROCONTROL στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, που παρέχει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, έχει προωθηθεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο και την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, λαμβάνει υπόψη όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται ανεξαιρέτως, πλην όμως προβαίνει στους απαραίτητους σχεδιασμούς και στις τελικές αποφάσεις με ρεαλισμό, βάσει των υφιστάμενων δυνατοτήτων της Χώρας, κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών από τα Γενικά Επιτελεία, αλλά και όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ