ΥΠΕΘΑ: Επίσημη απάντηση για τις εκρήξεις στις αποθήκες πυρομαχικών της 111 Πτέρυγα ΜάχηςΑπάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 368/07-08-2023) με θέμα: «Πολλά τα ερωτηματικά σε σχέση με την πυρκαγιά στην αποθήκη πυρομαχικών της 111ΠΜ στη Ν. Αγχίαλο Μαγνησίας»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα αίτια, για τα οποία δεν επιτεύχθηκε η αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε τμήμα του Στρατοπέδου Φύλαξης Πυρομαχικών της 111ΠΜ, στην περιοχή «ΚΑΡΑΜΠΑ» της Ν. Αγχιάλου, η πλήρης καταγραφή του υλικού καθώς και η απόδοση ευθυνών αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης σχετικής ΕΔΕ και φέρουν βαθμό ασφαλείας «ΑΠΟΡΡΗΤΟ», ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση των στοιχείων της εξέτασης.

Τα Γενικά Επιτελεία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχουν καθορίσει τις υποχρεώσεις που αφορούν στα μέτρα προστασίας - προπαρασκευής των Ενόπλων Δυνάμεων και της συνδρομής αυτών στο έργο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου μέχρι πέρατος αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, οι Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα από ένα ευρύ φάσμα κλιμάκωσης, αποθήκευσης και αναπλήρωσης υλικών και μέσων, έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης επιχειρησιακής ετοιμότητας, αντιμετωπίζοντας τυχόν έκτακτες καταστάσεις σε περίοδο ειρήνης και πολέμου.

Εν κατακλείδι, η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων, του υλικού των ΕΔ, αποτελεί απόλυτη διαχρονική προτεραιότητα των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Απάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 346/03-08-2023) με θέμα: «Αποθήκες πυρομαχικών πλησίον κατοικημένων περιοχών και εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η αποθήκευση των πυρομαχικών υλοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα θεσμικά κείμενα, περί αποστάσεων ασφαλείας τα οποία έχουν βασιστεί σε διασυμμαχικά και διεθνή πρότυπα, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη όλους τους λοιπούς κανόνες ασφαλούς αποθήκευσης (συναποθηκευτικότητα, μέγιστο βάρος εκρηκτικής ύλης, κωδικούς επικινδυνότητας, κλάση ασφαλείας κ.λπ.), διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των γειτονικών περιοχών.

Στο πλαίσιο της επαύξησης της ασφάλειας, σε περιπτώσεις όπου ο αστικός ιστός προσεγγίζει τις Μονάδες πυρομαχικών, λαμβάνονται άμεσα μέτρα για απομάκρυνση ευπαθών ή υψηλής εκρηκτικότητας πυρομαχικών από τις συγκεκριμένες Μονάδες.

Πέραν των μέτρων για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, διενεργούνται καθημερινά εργασίες - έλεγχοι από εξειδικευμένο προσωπικό για την επαύξηση της ασφάλειας του αποθέματος όπως, θερμικές δοκιμές σε Μονάδες πυρομαχικών και φυσικοχημικές αναλύσεις στα χημεία πυρομαχικών για προσδιορισμό της ποιοτικής κατάστασης των προωθητικών γεμισμάτων, εργασίες συντήρησης σε όλα
τα εξεταστήρια πυρομαχικών με αντικατάσταση πεπαλαιωμένων απαρτίων με καινούργια, έλεγχοι των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και υποσυστημάτων των κατευθυνόμενων από τα αρμόδια όργανα Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυρομαχικών, αναστοιβάξεις και ανακατανομές αποθεμάτων, εργασίες συντήρησης των υποδομών (αλεξικεραύνων, αγωγών εξαερισμού, θυρών- οροφών αποθηκών, ηλεκτρικού δικτύου κ.λπ.).

Επιπλέον, όσον αφορά τη λήψη πρόσθετων μέτρων τήρησης των κανόνων πυρασφαλείας, με γνώμονα τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα, όσο και την ασφάλεια του προσωπικού ως ύψιστες προτεραιότητες της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων(ΕΔ), υλοποιείται αυστηρός επανέλεγχος των Σχεδίων Πυρασφαλείας του συνόλου των Στρατοπέδων και των τριών κλάδων των ΕΔ με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων πυρασφαλείας.

Κατά δεύτερον, στο ίδιο πλαίσιο της βελτίωσης, συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού των μέσων πυρόσβεσης, υλοποιούνται διαρκώς προγράμματα προμηθειών με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη η προμήθεια νέων πυροσβεστικών οχημάτων, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται εντός του έτους 2024.

Εκτός των ανωτέρω, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη υλοποιήσει και εξακολουθεί να υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των αποθηκών πυρομαχικών με αποτέλεσμα το 68% των αποθηκών πυρομαχικών να είναι τύπου «IGLOO», οι οποίες προσφέρουν σταθερή θερμοκρασία - υγρασία και είναι πλήρως ανεπηρέαστες σε εξωτερική πυρκαγιά (όπου αντίστοιχες αποθήκες δεν επηρεάστηκαν ούτε από την πυρκαγιά ούτε από την έκρηξη). 

Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή δύο (2) νέων αποθηκών τύπου «IGLOO» των 200 τόνων έκαστη. Αντίστοιχες με τις ανωτέρω απαιτήσεις, νέες εγκαταστάσεις για τη φύλαξη των πυρομαχικών για τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας σχεδιάζονται και πρόκειται να υλοποιηθούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές, αλλά και τα διασυμμαχικά πρότυπα.

Εν κατακλείδι, η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων, του υλικού των ΕΔ, αποτελεί απόλυτη διαχρονική προτεραιότητα των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ