ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΔ: Σημαντική Ανακοίνωση για όσους Αποστρατεύονται για Λόγους ΥγείαςΠ.Ο.Ε.Σ. - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι επικοινωνίες στελεχών με την Ομοσπονδία μας, τα οποία μας γνωστοποιούν την αποστρατεία τους (κατ’ ουσίαν απόλυση) για λόγους υγείας, ως απόρροια της επαναφοράς του παλαιού σταδιοδρομικού πλαισίου [με το άρθρο 22 του ν.5018/2023 (Α΄ 25)].

Ωστόσο, διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι πολλά στελέχη δυστυχώς αγνοούν θεμελιώδη δικαιώματά τους, τα οποία όφειλαν να μνημονεύονται στις διοικητικές πράξεις (κοινοποιήσεις απόφασης) αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει να συμβαίνει. Κατόπιν τούτου εφιστούμε την προσοχή όλων στα κάτωθι:

              α.   Σε περίπτωση διαφωνίας με τη γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγεινομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου, το θιγόμενο στέλεχος έχει δικαίωμα να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης προκειμένου η υπόθεση να εξεταστεί από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή του Κλάδου [άρθρο 30 του ΝΔ 1400/1973].

              β.   Σε περίπτωση που στο στέλεχος κοινοποιηθεί απόλυση, το θιγόμενο στέλεχος έχει δικαίωμα να προσφύγει δικαστικά κατά της διοικητικής πράξης εντός εξήντα (60) ημερών από την ημέρα της κοινοποίησης. Εφιστούμε την προσοχή όλων στο γεγονός ότι οι προσφυγές αυτές είναι ατομικές.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτρέπουμε, όλα τα θιγόμενα στελέχη στα οποία γνωστοποιήθηκε η απόλυσή τους για λόγους υγείας, να επικοινωνήσουν άμεσα, είτε με δικηγόρους της επιλογής τους, είτε με την Ομοσπονδία μας για παροχή συμβουλών επί του θέματος (τηλέφωνο προέδρου: 6957 831045, τηλέφωνο αντιπροέδρου: 6944 857472, ή στα e-mail proedros@poes.gr , antiproedros@poes.gr και info@poes.gr).