Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Ανχες-Τχες Ο-Σ τίθενται ΕΟΘΑΠΟΦΑΣΗ «Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων» ΑΔΑ: ΡΞ436-ΤΤ6 ΕΔΥΕΘΑ: 129/2023

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
Αποφασίζουμε

1. Θέτουμε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων από 28-03-2023, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Αντισυνταγματάρχη Διαβιβάσεων Ούρδα Ηλία του ΚωνσταντίνουΑΜ:56956.

(2) Αντισυνταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Καπέλλα Γεώργιοτου Βασιλείου ΑΜ:56978.

(3) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Σερμεντζέλη Σωτήριο του Σωτήριου ΑΜ:56990.

(4) Αντισυνταγματάρχη Διαβιβάσεων Σκριάπα Θεοφάνη του Θεοδώρου ΑΜ:56994.

(5) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Λαζαρίδη Λάζαρο του Σεραφείμ ΑΜ:56995.

(6) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Μαζαράκη Θεόδωρο του Αποστόλου ΑΜ:57009.

(7) Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Σωτήρχο Ξενοφώντα του Εμμανουήλ ΑΜ:57035.

(8) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Τσίκα Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:57037.

(9) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Κιναλή Θεόδωρο του Γεωργίου ΑΜ:57038.

(10) Αντισυνταγματάρχη Μηχανικού Νάκα Χρήστο του Βασιλείου ΑΜ:57101.

(11) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Γούλα Βασίλειο του Εμμανουήλ ΑΜ:57111.

(12) Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ιωαννίδη Δημήτριο του Χαράλαμπου ΑΜ:57071.

(13) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπατματζόγλου Ηλία του Συμεών ΑΜ:57289.

(14) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Νάνο Κωνσταντίνο του Πασχάλη ΑΜ:57309.

(15) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Βάρσο Ιωάννη του Αλεξάνδρου ΑΜ:57321.

(16) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Ρωχάμη Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:57322.

(17) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βεϊσάκη Νεκτάριο του Γεωργίου ΑΜ:57324.

(18) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Χαλάτση Δημήτριο του Νικολάου ΑΜ:57335.

(19) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Παπανδρεόπουλο Εμμανουήλ του Ανδρέα ΑΜ:57342.

(20) Αντισυνταγματάρχη Φροντιστών Πεζικού Κυριακού Μενέλαο του Γεωργίου ΑΜ:57238.

(21) Αντισυνταγματάρχη Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Κεφτένη Αθανάσιο του Γεωργίου ΑΜ:57242.

(22) Αντισυνταγματάρχη Φροντιστών Πυροβολικού Τζιβάρα Ελευθέριοτου Θεοδώρου ΑΜ:57245.

(23) Ταγματάρχη Πεζικού Ρηγοπούλου Παρασκευή του Γεωργίου ΑΜ:58097.

β. Τους παρακάτω Αξιωματικούς Σωμάτων από 29-03-2023, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Αντισυνταγματάρχη Τεχνικού Κοντόπουλο Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57144.

(2) Αντισυνταγματάρχη Φροντιστών Τεχνικού Σκλάβο Δημήτριο του Ευαγγέλου ΑΜ:57254.

(3) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Τσιάνα Ηλία του Κωνσταντίνου ΑΜ:57170.

(4) Αντισυνταγματάρχη Έρευνας Πληροφορικής Σαρρή Παναγιώτη του Ευσταθίου ΑΜ:57194.

(5) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Ρηνώτα Χαράλαμπο του Δημητρίου ΑΜ:57206.

(6) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Τσικρίκη Βασίλειο του Χαράλαμπου ΑΜ:57207.

(7) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Αρχοντή Ηλία του Χρήστου ΑΜ:57208.

(8) Ταγματάρχη Τεχνικού Παπαϊωάννου Γεωργία του Αλεξάνδρου ΑΜ:58111.

(9) Ταγματάρχη Έρευνας Πληροφορικής Ελαφράς Υπηρεσίας Τριανταφύλλου Ελένη του Δημητρίου ΑΜ:58157.

(10) Ταγματάρχη Υγειονομικού Τσαπαρίδου Αικατερίνη του Αθανασίου (ΑΜ:58175).

(11) Ταγματάρχη Υγειονομικού Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου (ΑΜ:58178).

2. Η παρούσα να μη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.