ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Ανακοίνωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής ΔικαιοσύνηςΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, που κάνουν λόγο για επιλεκτική ευαισθησία της στρατιωτικής δικαιοσύνης, η οποία ενώ παρήγγειλε άμεσα έρευνα για τη διαρροή των φωτογραφιών από το πλημμυρισμένο αεροδρόμιο του Στεφανοβίκειου Μαγνησίας, εντούτοις δεν δρομολόγησε αντίστοιχη έρευνα για τις ενδεχόμενες ευθύνες όσων με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις δεν προστάτευσαν τα μέσα, τα υλικά και το προσωπικό στο ίδιο αεροδρόμιο της 1ης ΤΑΞΑΣ, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης σημειώνει ότι μια, πρόχειρη έστω, διερεύνηση του θέματος θα αποκάλυπτε αβίαστα ότι η εισαγγελική παραγγελία των αρμόδιων οργάνων της στρατιωτικής δικαιοσύνης δρομολογήθηκε εξαρχής, άμεσα και έγκαιρα προς την κατεύθυνση της διερεύνησης αμφότερων των ως άνω θεμάτων-και μάλιστα με χρονική σειρά αντίστροφη από αυτή, που αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα.

Γενικότερα, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης σημειώνει ότι οι στρατιωτικοί δικαστές, αναμένοντας την υλοποίηση –επιτέλους- της επιταγής της με συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία αναθεωρηθείσας συνταγματικής διάταξης του άρθρου 96 παρ. 5 Σ, που επιβάλλει την πλήρη εξομοίωση των στρατιωτικών δικαστών με τους συναδέλφους τους της κοινής δικαιοσύνης, και εξοπλισμένοι με τα εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, που τους παρέχει το ίδιο το Σύνταγμα και το συναφές με την ιδιότητά τους θεσμικό καθεστώς, επιχειρούν διαχρονικά να ανταποκριθούν στη δύσκολη αποστολή της απονομής δικαιοσύνης στον ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων με θεσμική ανεξαρτησία, δικαιική αποτελεσματικότητα, προσήλωση στην προάσπιση της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων των ένστολων πολιτών και σταθερό προσανατολισμό την πάγια θέση ότι εργάζονται και μοχθούν «για ανεξάρτητη δικαιοσύνη για το στρατό και όχι για δικαιοσύνη μέσα στο στρατό», όπως προσφυώς έχει λεχθεί.

Με ιδιαίτερη τιμή 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       Γεώργιος Δουβλέκας                                                       Κωνσταντίνος Ντίνος

                            Στρ.Δικαστής Α΄                                                           Στρ.Δικαστής Γ΄

                  Δικαστής Ναυτοδικείου Πειραιώς                          Αντεισαγγελέας Στρατοδικείου Αθηνών