Αρμενία και Ελλάδα σχεδιάζουν την υπογραφή συμφωνίας στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας, πρόβλεψη και για κοινή ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτωνΣύμφωνα με δημοσίευμα της αρμενικής ιστοσελίδας «Armenpress», Ελλάδα και Αρμενία αναμένεται να υπογράφουν συμφωνία στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας με πρόβλεψη, μεταξύ άλλων, και για κοινή ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι όροι της συμφωνίας καθορίζουν τις κατευθύνσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, και συγκεκριμένα την προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής νέων τεχνολογιών και στρατιωτικών προϊόντων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των δύο χωρών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικούς τομείς συνεργασίας όπως η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνικής βοήθειας για την παραγωγή όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών, διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των στρατιωτικών προϊόντων και παραγωγής τους, σύσταση κοινών οργανισμών για την παραγωγή τους κ.ά. Η συμφωνία προβλέπει επίσης και διατάξεις για τα μέσα εφαρμογής της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού και της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την συντήρηση και τη λειτουργία στρατιωτικού υλικού.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας, η πώληση του κοινού εξοπλισμού προς τρίτους και η έκδοση άδειας παραγωγής, θα απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση και των δύο χωρών. Προκειμένου να εφαρμοστεί η συμφωνία και να διευκολυνθεί η συνεργασία, σχεδιάζεται η σύσταση διακρατικής επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει τη συμφωνία, θα παρουσιάσει συστάσεις και προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας και θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών.