Στρατός Ξηράς: Έκτακτες Μεταθέσεις - Πότε αναμένεται να κοινοποιηθούν



Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστολογίου μας enoplos.gr, αναμένεται να κοινοποιηθούν τις επόμενες ώρες-ημέρες (το πιθανότερο εντός της τρέχουσας εβδομάδας), οι έκτακτες μεταθέσεις του Στρατού Ξηράς, στους Σχηματισμούς και τις Μονάδες.

Μετά τις συνεδριάσεις των αρμόδιων Συμβουλίων [Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ), Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ), Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ), Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ)], βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των υπογραφών από ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-Α/ΓΕΕΘΑ και εν συνεχεία επιστροφή των σχετικών φακέλων στο ΓΕΣ, προκειμένου να είναι έτοιμες για κοινοποίηση.

Επομένως, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή (15/9/23), εκτός απροόπτου, αναμένεται να έχουν κοινοποιηθεί όλες οι έκτακτες μεταθέσεις ΣΞ.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου 3883/2010 οι Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.

(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.

(4) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων.

(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειας του.

(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ενόπλων δυνάμεων από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.

(7) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.

(8) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.