«Αξιοποίηση Περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΕΕ»Κατατέθηκε Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρη Μπιάγκη, κατόπιν πρότασης του Τομέα Άμυνας, με τίτλο «Αξιοποίηση περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε.», προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη, και Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Δένδια, προκειμένου να ενημερωθούμε επί της απόφασης της Διοίκησης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) να αναθέσει σε δικηγόρο εντολή εξάμηνης διάρκειας για παροχή συμβουλών για την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας, έναντι 248.000 ευρώ, όταν η ίδια η εταιρεία διαθέτει αριθμό τριών νομικών, εκ των οποίων ο διευθυντής προσλήφθηκε το 2022, επιπλέον των τριών νομικών μόνιμων εξωτερικών συνεργατών, καθώς και αρκετών άλλων νομικών στους οποίους γίνονται αναθέσεις επί μέρους θεμάτων.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση αναφέρεται ότι, 
Πρόσφατα, η Διοίκηση των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Α.Β.Ε.Ε. (ΕΑΣ) αποφάσισε να αναθέσει σε δικηγόρο εντολή για παροχή συμβουλών για την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας, έναντι 248.000 ευρώ για 6 μήνες.

Σημειώνουμε ότι η εταιρία διαθέτει νομική υποστήριξη από τρεις μόνιμους νομικούς, εκ των οποίων ο διευθυντής προσλήφθηκε το 2022, επιπλέον των τριών νομικών μόνιμων εξωτερικών συνεργατών, καθώς και αρκετών άλλων νομικών στους οποίους γίνονται αναθέσεις επί μέρους θεμάτων.

Με αφορμή την προαναφερθείσα πρόθεση ανάθεσης σημειώνουμε ότι την περίοδο 2019 – 2023 πραγματοποιήθηκε πλήθος αναθέσεων προς εξωτερικούς συνεργάτες για παροχή υπηρεσιών, καθώς και μελετών αμφίβολης σκοπιμότητας. Ορισμένες τουλάχιστον αναθέσεις έχουν γίνει με σημαντικά υψηλότερο τίμημα, από αντίστοιχες του πρόσφατου παρελθόντος, ενώ κάποιες αναθέσεις δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης του αντίστοιχου υποτιθέμενου διαγωνισμού!

Δεδομένου ότι, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ενδιαφέρεται για τη στήριξη των ΕΑΣ και της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας εν γένει, υπό συνθήκες διαφάνειας, ελέγχου και χρηστής διαχείρισης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Είστε ενήμεροι για την πρόθεση της διοίκησης των ΕΑΣ να προβεί σε ανάθεση έργου εξάμηνης διάρκειας για παροχή συμβουλών «Αξιοποίησης περιουσίας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων» με μηνιαίο τίμημα 41.333 ευρώ;

2. Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτής της ανάθεσης όταν είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρησιμοποιεί γνωστή εταιρία συμβούλων για τις προοπτικές ανάπτυξης των ΕΑΣ, στην οποία εργάζεται αριθμός νομικών, ενώ αντίστοιχη εργασία έχει εκπονηθεί και στο παρελθόν;

3. Έχετε ελέγξει τη σκοπιμότητα, το εύλογο του τιμήματος και τη νομιμότητα της διαδικασίας των αναθέσεων διάφορων υπηρεσιών και μελετών των ΕΑΣ προς τρίτους; Αν ναι με ποιους τρόπους;
Παρακαλείσθε να καταθέσετε:

Τις πάσης φύσεως αναθέσεις των ΕΑΣ προς τρίτους για εργασίες παροχής υπηρεσιών και μελέτες την περίοδο 2019-2023, την επωνυμία των αναδόχων, το ύψος του τιμήματος, τη χρονική διάρκεια της σχετικής συμφωνίας, καθώς και τις ημερομηνίες δημοσιεύσεως στη Διαύγεια της προκήρυξης για κάθε μία από τις αναθέσεις αυτές.