Χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού στα στελέχη των ΕΔΜέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό με Χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού ζητά η ΕΣΠΕΛ για τα στελέχη των ΕΔ που έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα από τον Α.Δ.Φ. Λάρισας

1. Σας αναφέρουμε ότι, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών φαινομένων που διαπιστώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, πλήθος οικογενειών συναδέλφων μας, έζησαν την συμφορά και τον όλεθρο.

2. Κατόπιν τούτου, προτείνεται στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού η άμεση εξέταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στα Στελέχη μας, που το έχουν ανάγκη, προκειμένου ομαλά να επανέλθει η κανονικότητα στην καθημερινότητα τους.

3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο