Τι πρόστιμο προβλέπεται για όσους κρατάνε θέσεις πάρκινγκ με αντικείμενα-Τι αναφέρεται στο Άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ.Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε στους δρόμους της πόλεις, αντικείμενα να στέκονται σε άδειες θέσεις πάρκινγκ, περιμένοντας τον οδηγό που αποφάσισε να… κρατήσει τη θέση!

Άλλοτε είναι ένας κώνος, άλλοτε μια καρέκλα ή μια γλάστρα! Αυτό, όμως, απαγορεύεται και ο ΚΟΚ το αναφέρει ρητά.

Τι αναφέρεται στο Άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ.
Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι’ αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος – έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 400 ευρώ.

Για να γίνει αντιληπτό το ύψος του προστίμου, αναφέρουμε ότι όσοι κλείνουν την είσοδο ενός πάρκινγκ τιμωρούνται με 80 ευρώ, με τον οδηγό να χάνει το αυτοκίνητό του από γερανό και τις πινακίδες κυκλοφορίας για 10 μέρες.

Πάντως η κατάληψη θέσης στάθμευσης επιτρέπεται σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις ή σε ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών μόνο μετά από άδεια των Δημοτικών/Κοινοτικών ή Αστυνομικών Αρχών.

Πηγή: lawandorder.gr