Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθστων Ο-Σ ΣΞ ΑΣΣΥ και ΕΜΘ στον βαθμό του ΑνθυπολοχαγούΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2544/02.10.2023:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Σεπτεμβρίου 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974, του π.δ. 21/1991 και του ν. 3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Κυρώνεται ο πίνακας τακτικών κρίσεων Ανθυπασπιστών Όπλων και Σωμάτων έτους 2023-2024, που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού «3» (ΣΠΑΣ 3) σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, ως εξής:...

2. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό, ως εξής (σελίδα 14104):...

Δείτε την σχετική απόφαση


Proagwges-Anutwn-FEK-2023-T... by enoplos.gr