Στρατός Ξηράς: Απέκτησε Συνεργείο Επισκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων ΑεροσκαφώνΛειτουργεί από το τρέχον έτος στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού

Το τι γίνεται με το κρίσιμο κομμάτι της Διοικητικής Μέριμνας στον Ελληνικό Στρατό αναφέρει σε απάντησή του, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Το ποσοστό στελέχωσης των Προκεχωρημένων Εργοστασίων Βάσης (ΠΕΒ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς πραγματοποιούνται προσλήψεις Επαγγελματικών Οπλιτών του Τεχνικού Σώματος εντός των ετών 2021 έως 2025.

Επίσης έχουν προκηρυχθεί θέσεις πολιτικού προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για το έτος 2023.

Υψηλή προτεραιότητα αποτελεί η ανανέωση και αναβάθμιση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού (Η/Μ), των υποδομών και εν γένει του εξοπλισμού των ΠΕΒ. Ειδικότερα, υλοποιούνται 19 προγράμματα αρμοδιότητας ΤΧ για την προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού και για τις ανάγκες συντήρησης των μέσων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ).

Επιπρόσθετα έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, καθώς και για την αναβάθμιση και συντήρηση των υφισταμένων. Συγκεκριμένα βρίσκονται σε εξέλιξη, ο εκσυγχρονισμός του Συνεργείου Ερπυστριών του 304 ΠΕΒ και του Συνεργείου Κατασκευής Συσσωρευτών του 303 ΠΕΒ, η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της απομάκρυνσης των προϊόντων αμιάντου και αντικατάστασης αυτών με αβλαβή υλικά από τις στέγες των κτιριακών υποδομών των Εργοστασίων ΤΧ, καθώς και η αναζήτηση κατάλληλης χρηματοδότησης για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος συνεργείων επισκευής στο 303 ΠΕΒ.

Συναφώς, σε ετήσια βάση διατίθενται σημαντικές πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αναγκών παραγωγής των Εργοστασίων ΤΧ, αλλά και για την έγκαιρη και πλήρη εξασφάλιση ανταλλακτικών και πρώτων υλών.

Στον κρίσιμο τομέα της τεχνογνωσίας περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στελεχών ετησίως στη συντήρηση τεχνικού υλικού σε Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού.

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί από το τρέχον έτος στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού (ΕΒΤ), Συνεργείο Επισκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) κλάσης Ι.

Διαρκής μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί η βελτίωση της παραγωγικότητας - αποδοτικότητας των ΠΕΒ των ΕΔ και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, μέσω εκσυγχρονισμού υποδομών και εξοπλισμού, επαρκούς στελέχωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας».

Η ερώτηση που πυροδότησε αυτή την αναφορά ήρθε από την Ελληνική Λύση και είχε ως εξής: «Στον Ελληνικό Στρατό (ΕΣ), όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η Διοικητική Μέριμνα (ΔΜ) αντιμετωπίζει χρόνιες και διαρκώς εντεινόμενες παθογένειες, όπως μεταξύ των άλλων το απαρχαιωμένο πλαίσιο λειτουργίας, ο υδροκεφαλισμός στο σύστημα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων, η έλλειψη ουσιαστικών επενδύσεων, οι οποίες συντείνουν στη γενικότερη αδιαφορία του ρόλου της.

Ο υποτονικός της πια ρόλος καταδεικνύεται σε με μεγάλο βαθμό κι από την κατάσταση που επικρατεί στα Προκεχωρημένα Εργοστάσια Βάσης (ΠΕΒ) του Τεχνικού Σώματος. Σε αυτά παρατηρούνται συγκεκριμένα τα κάτωθι ζητήματα δυσλειτουργίας τους, όπως κατά πρώτον η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.

Επί της εν λόγω παρατήρησης αναφέρουμε ότι το 304 ΠΕΒ διέθετε 1.400 άτομα πριν χρόνια, ενώ σήμερα απομένουν 280-300. Δεδομένου ότι σε ένα με ενάμισι χρόνο θα συνταξιοδοτηθούν 180 άτομα γίνεται ευκόλως αντιληπτό το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση σε αυτό. Δεύτερο αίτιο της υποτονικότητας της ΔΜ είναι η απαξίωση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επ΄ αυτού σας καταθέτουμε το δεδομένο ότι σοβαρές προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΠΕΒ έχουν να γίνουν από τη δεκαετία του ’80, ενώ οι ήδη υπάρχουσες εργαλειομηχανές αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα συντήρησης και υποστήριξης. Σημαίνοντα θέματα που επηρεάζουν επίσης τη λειτουργία των ΠΕΒ δύνανται να θεωρηθούν τόσο η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού όσο και η απώλεια τεχνογνωσίας».