Αυτή είναι η λύση για το Ασφαλιστικό και Βαθμολογικό των ΕΠ.ΟΠ.Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας , κατόπιν του (στ) σχετικού εγγράφου της Γραμματείας Επαγγελματιών Οπλιτών, εν όψει της επικείμενης κατάληψης των ηλικιακών ορίων που καλείται να αντιμετωπίσει το προσωπικό των ΕΠ.ΟΠ, απόρροια του Ν.445/1974, της διακίνησης από Γενικό επιτελείο μιας «αδιανόητης» πρότασης, και επιπρόσθετα με γνώμονα τις πολλές δεσμεύσεις της Πολιτικής ηγεσίας για την επίλυση του θέματος, επανέρχεται για ακόμα μια φορά αφού εξέτασε τις πραγματικές και τις νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. προτείνει:

       α. Την τροποποίηση του (α) σχετικού:

           (1) «Με την μονιμοποίηση τους όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους, να παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις πέρα από τα οριζόμενα της περίπτωσης α, παράγραφο 2, άρθρου 39 του (α) ομοίου με το βαθμό που φέρουν ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου  για  πλήρη  συνταξιοδότηση,  ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» (Τροποποίηση Α στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).   

            (2). Να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α του ΝΔ  445/1974 στους ΕΠ.ΟΠ.

     β. Την τροποποίηση του (β) σχετικού που αφορά το βαθμολογικό – προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. (Τροποποίηση Β στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).  

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

2.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.,  καλεί την Πολιτική και την Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αλλά και αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναμένουμε να επιβεβαιώσετε το πραγματικό σας ενδιαφέρον, στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο θεσμός των ΕΠ.ΟΠ, ένας θεσμός “που έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθεί να στηρίζει με συνέπεια στα δύσκολα τις Ένοπλες Δυνάμεις  και την Πατρίδα μας” και όχι να διακινούνται «κακές» προτάσεις που δεν έχουν λάβει υπόψη τους τον θεσμικό εκπρόσωπο των εν ενεργεία στελεχών.

3.    Εισηγητής θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ. : Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.

4.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Υπλγος (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης τηλ. 6937481104.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο