Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΜΘ Ανθλγων στο βαθμό του ΥπολοχαγούΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2535/29.09.2023:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28.09.2023, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1848/1989 και του ν. 3883/2010:

Προάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1848/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 5018/2023, και τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010:

α. Σε Υπολοχαγοί οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 09.02.2023, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 5018/2023:...

β. Σε Υπολοχαγοί οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπολοχαγοί Όπλων και Σωμάτων της προαγωγής τους λογιζομένης από 12.05.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ: