Δένδιας: Απάντηση για την ηλεκτρονική προστασία των αρμάτων μάχης από dronesΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), κατόπιν εισηγήσεων και προτάσεων της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για την επαύξηση της ηλεκτρονικής προστασίας των αρμάτων μάχης από drones, με χρήση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μέσων.

Προς το σκοπό αυτό, οι συμμετοχές της χώρας μας σε διακρατικές και συμμαχικές ασκήσεις με διακλαδικό χαρακτήρα εμπλουτίζουν τα διδάγματα που καταγράφονται στα σύγχρονα πεδία μάχης με τις επαυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Τέλος, η διάδραση με εταιρίες ανάπτυξης νέων τεχνολογιών τόσο σε εγχώριο, όπως η έκθεση DEFEA, όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθιστά τη χώρα πρωτοπόρο και εκσυγχρονισμένη στο τομέα της άμυνας στο παρόν γεωστρατηγικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εντός του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 8 παρουσιάσεις - ενημερώσεις (Countering UAV), από εξειδικευμένο προσωπικό εταιριών, κατά βάση εγχώριων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο.

Συναφώς, τα ΓΕ αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη επιλογή, ενώ υλοποιούν από τώρα τις απαραίτητες διαδικασίες, είτε σε επίπεδο προμηθειών, είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αντιμετώπιση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ