ΥΠΟΙΚ για Mισθολογικό EMΘ: Εξετάζεται με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της ΧώραςΣε απάντηση της με αριθ. πρωτ.670/11-9-2023 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Σ. Κουπελόγλου σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ