Στεγαστικό Επίδομα σε στελέχη των Ε.Δ.Απάντηση ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Κεφαλογιάννη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1055/06-10-2023) με θέμα: «Στεγαστικό Επίδομα σε στελέχη των Ε.Δ.»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την επέκταση του οικιστικού προγράμματος και τη δημιουργία νέων κατοικιών σε Μονάδες και ακίνητα αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Ενδεικτικά, την παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, ανά την επικράτεια, η κατασκευή 89 διαμερισμάτων ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ και 20 δωματίων ξενώνων, προϋπολογισμού (Π/Υ) του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αντίστοιχα, υπό τον Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή πολυκατοικίας στην περιοχή του Σκαραμαγκά, εντός της ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Επιπρόσθετα, με τη νέα Υπουργική Απόφαση «Ευεργετικά Μέτρα και Διοικητικές Διευκολύνσεις για το προσωπικό των ΕΔ» (Β΄3267/2023) καθορίσθηκαν διοικητικές διευκολύνσεις και ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα. Στο δε άρθρο 6 αυτής, ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τη διάρκεια, τις προϋποθέσεις και την προτεραιότητα της κατ’
εξαίρεση στέγασης των στελεχών στα Στρατιωτικά Οικήματα (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ), ενώ στο άρθρο 9, προβλέπεται η έκδοση του Διακλαδικού Κανονισμού Στέγασης, του οποίου η εκπόνηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και θα ρυθμίζονται ειδικότερα, όλα τα θέματα στέγασης στα στρατιωτικά οικήματα.

Περαιτέρω, για το ενδεχόμενο της καταβολής στεγαστικού επιδόματος στα στελέχη των ΕΔ, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής - κοινωνικής πολιτικής.

Συναφώς, για την πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ αποτελεί προτεραιότητα η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους. Το προσωπικό άλλωστε αποτελεί τον βασικό πυλώνα ισχύος των ΕΔ μας.

Για το σκοπό αυτό στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας των ΕΔ, καθώς και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ερευνητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση της αποστολής τους, τη μέριμνα του προσωπικού, την κοινωνική προσφορά τους, καθώς και τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για στέγαση του προσωπικού σε κάθε σημείο της Ελλάδας και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές,
αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος διαμονής είναι δυσβάσταχτο για τα στελέχη των ΕΔ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ