Πολλές και σημαντικές ειδήσεις για τις Ένοπλες Δυνάμεις κομίζει η ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑΣτο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα έλαβε χώρα η εκδήλωση για την 21η Νοεμβρίου, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερα αναλυτική υπήρξε η ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, η οποία αποκαλύπτει ιδιαίτερες ειδήσεις για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα:

Αναφέρθηκε στην επέκταση των αεροναυτικών υποδομών της Νήσου Κρήτης τόσο σε επίπεδο αεροπορικών όσο και ναυτικών εγκαταστάσεων

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές με στόχο την ομογενοποίηση του χερσαίου χώρου υπό μία μόνο Μείζονα Διοίκηση, αυτή του Αρχηγείου Χερσαίων Δυνάμεων.

 Ειδικότερα, σημείωσε: επίκειται η κατασκευή του νέου υπόγειου Επιχειρησιακού Στρατηγείου της 1ης Στρατιάς, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με το νέο μοντέλο της Διοίκησης και Ελέγχου των Χερσαίων Επιχειρήσεων και την ομογενοποίηση του χερσαίου χώρου υπό μία μόνο Μείζονα Διοίκηση, αυτή του Αρχηγείου Χερσαίων Δυνάμεων που προσεχώς θα ενεργοποιηθεί θα δώσει στις Ένοπλες Δυνάμεις αυξημένες δυνατότητες σχεδίασης και εκτέλεσης της χερσαίας διάστασης των διακλαδικών και διυπηρεσιακών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη Διεύθυνση Διαστήματος και τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ καθώς και στη συνολική αναβάθμιση των Ειδικών Δυνάμεων.

Ως προς τα εξοπλιστικά επισήμανε πως συμβασιοποιήθηκαν 160 εξοπλιστικά προγράμματα, χρηματοδοτήθηκαν επιπλέον 75, και εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ 137 προγράμματα.

Τέλος αναφέρθηκε πως εντός των επομένων ημερών θα παρουσιασθεί και η νέα στολή παραλλαγής για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για να εισέλθουμε επιτέλους σταδιακά σε μια νέα εποχή και σε ότι αφορά στον ατομικό εξοπλισμό και φόρτο του μαχητή που να είναι αντάξιος του προσωπικού μας.