Συνταξιοδοτικά Θέματα Στρατιωτικού ΠροσωπικούΚύριε Υπουργέ.

Προσφάτως, επικοινώνησαν με την Ένωσή μας μέλη μας, απευθύνοντας έκκληση προς το Διοικητικό μας Συμβούλιο, προκειμένου να σας μεταφέρουμε ένα πάγιο, παλαιό και δίκαιο αίτημα, το οποίο, για άγνωστους σε εμάς λόγους, δεν θέλει η πολιτεία να ικανοποιήσει.

Συγκεκριμένα, αιτούνται την αναγνώριση, κατά πλήρη αντιστοιχία με τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλασματικού συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας λόγω τέκνων, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του σχετικού. Δηλαδή, να αναγνωριστεί ως πλασματικός χρόνος, ένα (1) έτος για το πρώτο τέκνο και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο τέκνο και μέχρι το τρίτο, ο δε χρόνος αυτός να λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο στρατιωτικός να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή (15ετή) πραγματική υπηρεσία.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνησης, παρακαλούμε για την ικανοποίηση του αιτήματος, δεδομένου ότι για τους στρατιωτικούς δεν υφίσταται μέχρι σήμερα πλασματικός χρόνος.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μαυρίδης Βασίλειος
ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)
6976949994

Ο Γεν. Γραμματέας
Γκούσκος Νεκτάριος
Ανθλγός (ΥΓ)
6955688571