Δένδιας: Πρόθεση μας η νέα μελέτη του μισθολογίου των στελεχών με στόχο την ορθολογικότερη αποκατάσταση αδικιώνΔείτε παρακάτω απαντήσεις ΥΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ, στην ερώτηση (871/26-09-23) που κατατέθηκε στη ΒτΕ από τον Βουλευτή Ελληνικής Λύσης κ. Φωτόπουλο Στυλιανό με θέμα «Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών και αυξημένων αναγκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

1. Απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

H αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ επιδιώκει από πλευράς του τη ρεαλιστική ρύθμιση των ζητημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εξαντλώντας για την επίλυσή τους όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αποκατάσταση αδικιών. Προς τούτο αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, προκειμένου να μη διαψεύδονται οι προσδοκίες του προσωπικού στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας.

Για το σκοπό αυτό στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της περιουσίας των ΕΔ, καθώς και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και ερευνητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση της αποστολής τους, τη μέριμνα του προσωπικού, την κοινωνική προσφορά τους, καθώς και τη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για στέγαση του προσωπικού σε κάθε σημείο της Ελλάδας και ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και σε νησιωτικές περιοχές, όπου το κόστος διαμονής είναι δυσβάσταχτο για τα στελέχη των ΕΔ.

Τέλος, πρόθεση της πολιτικής Ηγεσίας αποτελεί η εκ νέου μελέτη του μισθολογίου των στελεχών με στόχο την ορθολογικότερη αποκατάσταση υφιστάμενων αδικιών.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

2. Απάντηση ΥΠΟΙΚ:

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 871/26.09.2023 Ερώτησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Στυλιανό Φωτόπουλο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.5045/2023 (Α΄ 136) τροποποιήθηκαν οι όμοιες της περ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) και το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις μηνιαίο Επίδομα που θα καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, καθώς και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου αναπροσαρμόζεται από 01-01-2024 από εκατό (100) ευρώ που ίσχυε στα εκατόν τριάντα (130) ευρώ, ήτοι χορηγήθηκε αύξηση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).

Τέλος, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού εν γένει περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, σύμφωνα με τις προβλέψεις προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ