ΥΠΕΘΑ: Απάντηση για θέματα Αξιωματικών ΑΣΣΥ-Αξιωματικών γυναικών-ΕΠ.ΟΠ.Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το θεσμό των ΕΠΟΠ βρίσκεται σε στάδιο επιτελικής επεξεργασίας.

Επιπρόσθετα, οι νομοθετικές παρεμβάσεις στον ν. 3883/2010 (Α΄167), και ειδικότερα στις περιπτώσεις μεταβατικότητας εφαρμογής διατάξεων του προγενέστερου ν.2439/1996 (Α΄219), αντικειμενικό σκοπό έχουν την ομαλοποίηση της μεταβλητότητας του θεσμικού πλαισίου στην ιεραρχική εξέλιξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστοιχες διατάξεις, όπως ο ν.5018/2023 (Α΄25), ο οποίος ενέταξε στο πεδίο εφαρμογής του ν.2439/1996 τους αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ μέχρι και τάξης 1995, αποτελεί κατ’ εξαίρεση ρύθμιση υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω με συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προφυλάσσεται τυχόν διαταραχή στην ιεραρχία και στην επετηρίδα των στελεχών μέσω γενικευμένων ή αναδρομικών παρεμβάσεων στην ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, σύμφωνα με τo άρθρου 23 του ν.3883/2010 (Α΄167), ο καταληκτικός βαθμός των Αξιωματικών που δεν προέρχονται από ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ ή διαγωνισμό, είναι ο βαθμός του Ταγματάρχη ή Πλωτάρχη στο Στρατό Ξηράς και το Πολεμικό Ναυτικό αντίστοιχα. Αντιθέτως, το άρθρο 58 του ν.4407/2016 (Α΄134), αφορά κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά σε Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977 (Α΄279) με καταληκτικό βαθμό Σμηνάρχου προς εναρμόνιση και συνέχεια του νομικού πλαισίου που διέπει την κατηγορία αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, πάγια επιθυμία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ αποτελεί η δίκαιη αντιμετώπιση των ζητημάτων του προσωπικού, κατόπιν ακριβούς και εμπεριστατωμένης επιτελικής επεξεργασίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ