ΓΕΕΘΑ: Κοινή εκπαίδευση μαχητικών της ΠΑ και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων με βομβαρδιστικά των ΗΠΑΤην Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2023, και στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ σε ότι αφορά στις δράσεις Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Η.Π.Α., πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και Βομβαρδιστικών Αεροσκαφών (Α/Φ) Β-1Β της US European Command (USEUCOM) εντός του FIR Αθηνών.Στην συνεκπαίδευση συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς 2 ζεύγη Μαχητικών Α/Φ F-16 και F-4 της ΠΑ σε αποστολές συνοδείας και παροχής Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης (Close Air Support – CAS), καθώς και 1 ομάδα Τερματικής Καθοδήγησης Πυρών – Joint Terminal Attack Controller (JTAC) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, ενώ από την πλευρά των Η.Π.Α. συμμετείχαν Βομβαρδιστικά Α/Φ Β-1Β και στοιχεία JTAC. Κατά την διεξαγωγή της εκτελέστηκε εικονική προσβολή στόχων με κατάδειξη από τις ομάδες JTAC στο Πεδίο Βολής ΓΛΑΦΥΡΩΝ.H συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων συνεκπαιδεύσεων, και συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καθώς και στην αναβάθμιση της πολυεπίπεδης στρατιωτικής συνέργειας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών.