Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Λοχαγοί και Υπολοχαγοί Ο-Σ - Όλα τα ονόματα«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 99ΧΚ6-ΒΛΑ
ΕΔΥΕΘΑ: 193

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σε Λοχαγούς τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25.09.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

β. Σε Υπολοχαγούς τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 02.10.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση παρακάτω:


Νεοι-Λγοι-Υπλγοι-99ΧΚ6-ΒΛΑ by enoplos.gr