Απαράδεκτη έγγραφη διαταγή για τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ ΟΠ)Έγγραφη Διαταγή Διαρκούς Ισχύος του Δ΄ΣΣ, η οποία εκδόθηκε κατόπιν αντίστοιχης της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, προκάλεσε αντιδράσεις στις/στους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), καθώς αναφέρεται στον "μεγάλο αριθμό ΕΠΟΠ" που λαμβάνει άδειες κύησης-τοκετού και ανατροφής τέκνου, ωσάν κανένας άλλος θεσμός των Ενόπλων Δυνάμεων να μη λαμβάνει τις ανωτέρω άδειες! Μάλιστα, δίνονται ιδιαίτερες οδηγίες για την εκπαίδευσή τους, οι οποίες δε δίνονται σε κανέναν άλλον θεσμό. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναστάτωση, πικρία και απογοήτευση στις/στους ΕΠΟΠ, αριθμός εκ των οποίων επικοινώνησε παραπονούμενος στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Προσωπικό – Διοικητικά (Διακριτική Αναφορά σε Επαγγελματίες Οπλίτες)

ΣΧΕΤ. : ΕΠ Φ.340/25/124629/Σ.14393/10 Νοε 23/Δ΄ ΣΣ/Α4

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ.

Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), με αισθήματα βαθύτατης πικρίας και απογοήτευσης, επικοινώνησαν με την Ένωσή μας και ζήτησαν μέσω ημών την παρέμβασή σας, με αφορμή τη διακριτή μεταχείριση που επιφυλάσσει εφεξής η σχετική Διαταγή Διαρκούς Ισχύος (ΔΔΙ) για όσες ΕΠΟΠ λαμβάνουν άδεια κύησης – τοκετού και όσες και όσους ΕΠΟΠ λαμβάνουν άδεια ανατροφής τέκνου, έναντι όλων των λοιπών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που ομοίως λαμβάνουν αυτές τις άδειες.

Ειδικότερα, απογοητεύτηκαν πλήρως, καθόσον, αν και ανέμεναν ευχάριστες ειδήσεις προσδοκώντας την επίλυση του ζητήματος που πολλάκις αναδείχτηκε από το σωματείο μας, σχετικά με την επικείμενη απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στην ηλικία των πενήντα (50) ετών, εν τούτοις η σχετική ΔΔΙ, ίσως υποκρύπτει ένα «όπλο» στα χέρια της Υπηρεσίας για τη νομιμοφανή απόλυσή τους, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. 

Περαιτέρω και ευλόγως κατά την άποψή μας, αναρωτιούνται, γιατί τυγχάνουν διακριτής αντιμετώπισης από την Υπηρεσία. Που στηρίζουν το ερώτημα αυτό; Καταρχήν στο γεγονός ότι η ΔΔΙ κάνει μνεία για «μεγάλο αριθμό ΕΠΟΠ, με αποτέλεσμα τη μακρόχρονη απουσία τους από τις Μονάδες» ωσάν να θεωρείται ότι μόνο οι ΕΠΟΠ λαμβάνουν τις ανωτέρω άδειες ή μόνο οι ΕΠΟΠ απουσιάζουν εξαιτίας των αδειών αυτών από τις Μονάδες ή οι ΕΠΟΠ μάλλον είναι πολλές και πολλοί στον αριθμό. Το επόμενο όμως στοιχείο, που προφανώς ενέτεινε την αγανάκτησή τους, είναι ότι όσες και όσοι ΕΠΟΠ επιστρέφουν από τις ως άνω άδειες υποχρεούνται σε εκ νέου εκπαίδευση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΕΠΟΠ που απουσιάζουν με τις εν λόγω άδειες ξεχνούν το αντικείμενο της ειδικότητάς τους και πρέπει να τους υπενθυμισθεί. «Γιατί όμως μόνο στους ΕΠΟΠ» αναρωτιούνται. Δεν θα απαντήσουμε εμείς.

Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι οι άδειες κύησης – τοκετού και ανατροφής τέκνου δεν δίδονται «χαριστικά», αλλά αποτελούν ένα κεκτημένο μέτρο συνοχής του θεσμού της οικογένειας, το οποίο πλαισιώνεται στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Ωστόσο κι επειδή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη σκοπιμότητα του προσδιορισμού «σε μεγάλο αριθμό ΕΠΟΠ», οφείλουμε να θέσουμε υπόψη ότι όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και της λύσης του δημογραφικού.

Επιπρόσθετα, οι ΕΠΟΠ που επικοινώνησαν με την Ένωσή μας, αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο «στοχοποιείται» ο θεσμός τους, όταν αυτές (άδειες κύησης – τοκετού και ανατροφής τέκνου) δίδονται εξίσου και σε όλες/όλους τους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτου προέλευσης και βαθμού. Αναρωτιούνται επίσης αν υπάρχει αντίστοιχη διαταγή που να περιλαμβάνει όσες και όσους στρατιωτικούς:

- προέρχονται από το θεσμό των ΕΜΘ ή των παραγωγικών σχολών, όταν και οι ίδιοι κατέχουν τις ίδιες ειδικότητες ή και καθήκοντα με τους ΕΠΟΠ,

- ανεξαρτήτου προέλευσης και βαθμού, επιστρέφουν στην Υπηρεσία μετά από μακρά αναρρωτική άδεια, (6μηνη, 12μηνη κλπ),

- ανεξαρτήτου προέλευσης και βαθμού, επιστρέφουν σε καθήκοντα της ειδικότητάς τους μετά από μία μετάθεση γενικής θέσης ή απόσπασης πέρα των προβλεπομένων χρονικών ορίων και τέλος

- ανεξαρτήτου προέλευσης και βαθμού, επιστρέφουν ή πρόκειται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, μετά από μακρύ διάστημα παραμονής στο ΣΓ/ΥΕΘΑ εκτελώντας τα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ τους καθήκοντα.

Ευελπιστώντας στην παρέμβασή σας και στην εξομάλυνση της ήδη τεταμένης ψυχολογίας των ΕΠΟΠ, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνησης και πληροφορίας.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Βάιος Τσαπρούνης                                             Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)                               ΕΜΘ Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286, 6980230509                           τηλ. 6932572880