Υπ. Εργασίας για OBA: Ο χρόνος υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζεται ως συντάξιμος–Δεν παίρνουν επίδομα ανεργίαςΥπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – ΥΠΕΚΑ: Δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας οι ΟΒΑ με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ είναι απάντηση σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο Κουπελόγλου Συμεών (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ) κατόπιν εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (ΕΣΠΕΕΠ). Η ερώτηση αφορούσε την αναγνώριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης – ΟΒΑ οι οποίοι λαμβάνουν αποζημίωση μετά την απόλυση καθώς και την καταβολή επιδόματος ανεργίας.

Όσον αφορά στην αναγνώριση ως συντάξιμης της υπηρεσίας των ΟΒΑ, το ΥΠΕΚΑ απαντάει ότι «έχει κριθεί από το Υπουργείο μας, με το αριθ. Φ.80000/97376/7-11-2023 έγγραφο, ότι η καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 σε νέους ασφαλισμένους ΟΒΑ, δεν εμπίπτει στην έννοια της αποζημίωσης του άρθρου 36, συνεπώς ο χρόνος αυτός πρέπει να υπολογίζεται ως συντάξιμος, χωρίς την επιστροφή της καταβληθείσας αποζημίωσης».

Όσον αφορά την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους ΟΒΑ, το ΥΠΕΚΑ απαντάει ότι «δεν είναι δυνατή η χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας στους ΟΒΑ με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο».