Προγραμματισμός πληρωμών μισθού και επιδομάτων προσωπικού Δεκεμβρίου 2023Έγγραφο με τον προγραμματισμό πληρωμών μισθού και έκτακτων επιδομάτων του προσωπικού  για τον Δεκέμβριο 2023.