Στρατός Ξηράς: Αποστρατεία για 8 Υπαξιωματικούς υπέβαλαν παραίτησηΘέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους:

α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Αρχιλοχίες:

(1) Διαβιβάσεων Φαναριώτη Διονύσιο του Νικολάου (ΑΜ:79672), ΑΜ:ΜΥ20263, ΣΑ:104/000338/13, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1992 στο Αγρίνιο και την 8η Αυγούστου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(2) Έρευνας Πληροφορικής Αντώνη Κωνσταντίνο του Λεωνίδα (ΑΜ:79673), ΑΜ:ΜΥ21197, ΣΑ:221/001831/17, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1996 στη Λάρισα και τη 10η Ιουλίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(3) ΕΜΘ Πεζικού Πρικέ Παρασκευά του Δούκα (ΑΜ:79674), ΑΜ:ΜΟ15114, ΣΑ:116/000322/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Μυτιλήνη και τη 2α Ιουνίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(4) ΕΜΘ Πεζικού Αθανασιάδη Κωνσταντίνο του Χρήστου (ΑΜ:79675), ΑΜ:ΜΟ15152, ΣΑ:123/001320/99, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στην Κοζάνη και την 11η Ιουλίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(5) ΕΜΘ Φροντιστή Πεζικού Καλύβα Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ:79676), ΑΜ:ΜΟ15535, ΣΑ:141/008603/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα και την 21η Αυγούστου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(6) ΕΜΘ Πεζικού Σπυρόπουλο Μιχαήλ του Θεόφιλου (ΑΜ:79677), ΑΜ:ΜΟ15870, ΣΑ:104/003522/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και την 21η Σεπτεμβρίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

(7) ΕΜΘ Μηχανικού Φαράντο Ευστάθιο του Ευαγγέλου (ΑΜ:79678), ΑΜ:ΜΟ15359,  ΣΑ:102/002565/97, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 στους Ωρεούς Εύβοιας και την 22η Μαΐου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.

β. Με το βαθμό της Επιλοχία σε αποστρατεία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, την Μον. Λχία Υλικού Πολέμου Βόβουρα Ξένια του Γεωργίου ΑΜ:ΜΥ21871, ΣΑΘΕΚ:121/000347/04, η οποία γεννήθηκε το έτος 1983 στην Τασκένδη και την 7η
Ιουνίου 2023 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος.