Δικαιούμενες Θέσεις Αποστράτων σε Στρατιωτικά και Δημόσια ΝοσοκομείαΣας γνωρίζουμε ότι μετά από ενέργειες της Ε.Α.Α.Σ για τις δικαιούμενες θέσεις Αποστράτων σε Στρατιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία, η ΔΥΓ/ ΓΕΣ μας ενημέρωσε ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι οι δικαιούμενες θέσεις νοσηλείας των ε.α . Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και μελών οικογενείας τους στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, έχουν όπως παρακάτω:

α. Οι Ανώτατοι Αξκοί νοσηλεύονται σε μονόκλινο θάλαμο.

β. Οι Ανώτεροι Αξκοί νοσηλεύονται σε μονόκλινο ή δίκλινο θάλαμο (αναλόγως της διαθεσιμότητας σε κλίνες).

γ. Οι Κατώτεροι Αξκοί νοσηλεύονται σε δίκλινο ή τρίκλινο θάλαμο
(αναλόγως της διαθεσιμότητας σε κλίνες).

δ. Οι Ανθστές νοσηλεύονται σε ιδιαίτερους θαλάμους ανάλογα με τις υφιστάμενες δυνατότητες. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας νοσηλεύονται μαζί με τους Κατώτερους Αξκούς.

ε. Το λοιπό ε.α. προσωπικό νοσηλεύεται στους λοιπούς θαλάμους.

στ. Τα μέλη των οικογενειών των Αξκών των υποπαραγράφων α, β και γ, των Ανθστών και του λοιπού ε.α. στρατιωτικού προσωπικού, νοσηλεύονται στην ίδια, κατά περίπτωση, κατηγορία με τους δικαιούχους ή στην επόμενη, εάν δεν υφίσταται διαθεσιμότητα κλινών.

ζ. Όσα αφορούν στον τύπο νοσηλείας των ε.α. συναδέλφων και μελών οικογενειών τους σε Δημόσια Νοσοκομεία, η ΔΥΓ/ ΓΕΣ  απάντησε ότι το θέμα αυτό εκφεύγει  των αρμοδιοτήτων του ΓΕΣ.»